Ο τίτλος επιστρέφει στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου την Πέμπτη 3 Αυγούστου με νέα ονομαστική αξία τα 6 ευρώ από τα 0,30 ευρώ.

Οι μέτοχοι για κάθε 20 παλιές μετοχές θα πάρουν μία νέα και ο συνολικός αριθμός μετοχών θα περιοριστεί στα 436,659 εκατ. μετοχές.

Βάσει της τελευταίας μέρας διαπραγμάτευσης ήτοι Παρασκευή 28 Ιουλίου η τιμή όταν επιστρέψει στο ταμπλό θα είναι στα 4,64 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, «τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η παύση διαπραγμάτευσης των 8.733.183.280 κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς (ISIN: GRS014003016), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30, στο πλαίσιο της σύμπτυξης του αριθμού των μετοχών της (reverse split) σε 436.659.164 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης €6,00.

Όπως αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορώ, ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 1 Αυγούστου 2017.
Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 436.659.164 νέων μετοχών, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €6,00 είναι η Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που θα προκύψουν από το reverse split θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τρίτη 01.08.2017 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 436.659.164 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, €6,00 ανά κοινή μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη 03.08.2017. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 436.659.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές..