Σκληρούς όρους καλούνται να υπογράψουν οι πράκτορες του ΟΠΑΠ για να μη χάσουν τη δουλειά τους. Θα πρέπει στο προσεχές διάστημα να βάλουν την υπογραφή τους στη νέα σύμβαση πρακτόρευσης που τους προτείνει ο ΟΠΑΠ, με την οποία αλλάζουν τα πάντα στη σχέση τους με τον οργανισμό και γίνονται... υπάλληλοι σε δικαιώματα και επιχειρηματίες σε υποχρεώσεις. Μέσω της νέας σύμβασης, ο ΟΠΑΠ μπορεί να προχωρήσει ανεμπόδιστα σε μια πλήρη αναδιάταξη του δικτύου των πρακτορείων, παίρνοντας πίσω άδειες και δίνοντας νέες κατά το δοκούν, ενώ τόσο οι άδειες όσο και οι μετεγκαταστάσεις και οι οικονομικοί όροι θα αποφασίζονται μονομερώς. Από την άλλη, η επένδυση στο κατάστημα, τα λειτουργικά και τα κόστη της μετεγκατάστασης θα βαραίνουν τον πράκτορα.

Μέχρι τις 7 Μαρτίου 2016 πρέπει να έχει υπογραφεί η προτεινόμενη σύμβαση. Οποιος δεν υπογράψει... δεν θα είναι πια συνεργάτης του ΟΠΑΠ και θα πρέπει να βρει άλλη δουλειά. O κίνδυνος αυτός φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση την Ομοσπονδία Πρακτόρων, που από την μια αντιλαμβάνεται ότι με τη νέα σύμβαση πολλοί πράκτορες θα κινδυνέψουν να χάσουν την άδειά τους μελλοντικά, όμως από την άλλη φοβάται ότι πιθανή ρήξη με τον οργανισμό.

Η νέα σύμβαση τίθεται στους πράκτορες στη λογική του take it or leave it. Ωστόσο, η Ομοσπονδία Πρακτόρων διαπραγματεύεται με συνεχείς συναντήσεις με τον ΟΠΑΠ κάποιους όρους, ελπίζοντας σε στρογγυλοποιήσεις, και με την ολοκλήρωση των συζητήσεων θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για να ψηφιστεί η νέα σύμβαση από τους εκπροσώπους των Ενώσεων Πρακτόρων.

Γιατί... μπορεί οι πράκτορες να αποτέλεσαν μέχρι σήμερα ασπίδα του ΟΠΑΠ στα δύσκολα, να στήριξαν την αλλαγή του Κανονισμού για τα VLTs ή να πίεσαν με παρέμβαση στη Βουλή, ώστε να αφαιρεθεί από το πολυνομοσχέδιο η παράγραφος που θα απαγόρευε σε μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών να έχει e-wallet, ο ΟΠΑΠ όμως... δεν αισθάνεται υποχρεωμένος.
Το κυριότερο κεκτημένο που χάνεται για τους πράκτορες είναι η μονιμότητα της άδειας που υπάρχει με τη σημερινή σύμβαση, αφού αυτήν πια θα μπορεί ο ΟΠΑΠ να την πάρει πίσω με ή χωρίς λόγο.

Τι προβλέπει η νέα σύμβαση

Με τη νέα σύμβαση οι πράκτορες αποδέχονται ότι ο ΟΠΑΠ μονομερώς θα καθορίζει τη μεταξύ τους σχέση τους και θα αλλάζει σύμφωνα με τις ανάγκες του τις θέσεις των πρακτορείων, τους στόχους απόδοσης και την άδειά τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει η νέα σύμβαση πρακτόρευσης, ο ΟΠΑΠ μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση:
- Χωρίς σπουδαίο λόγο με ενημέρωση του πράκτορα 6 μήνες πριν.
- Με σπουδαίο λόγο (όπως η μη συμμόρφωση στις πολιτικές του ΟΠΑΠ) και χωρίς ενημέρωση 6 μήνες πριν.
- Αν δε συμμορφωθεί ο πράκτορας με το πλάνο μετεγκατάστασης του ΟΠΑΠ, όπως αυτό θα οριστεί από την Εμπορική του Πολιτική.
- Αν δεν προσαρμοστεί το πρακτορείο στους δείκτες απόδοσης και τους στόχους όπως του καθορίζει η Εμπορική Πολιτική.
- Αν αρνηθεί να παρέχει όποια υπηρεσία τρίτων επιλέξει ο ΟΠΑΠ.
- Αν απουσιάζει επανειλημμένα και αδικαιολόγητα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργανώνει ο ΟΠΑΠ.
- Αν μείνει κλειστό το πρακτορείο για οποιονδήποτε λόγο για 30 ημέρες -πέραν της ετήσιας άδειας-, όπως σε περίπτωση απεργίας, σεισμού, πολέμου κ.λπ.
Οσον αφορά τους οικονομικούς όρους, αναφέρεται, «Οι οικονομικοί όροι συνεργασίας καθορίζονται από την εμπορική πολιτική του ΟΠΑΠ και σε περίπτωση τροποποίησης των οικονομικών όρων από τον ΟΠΑΠ, αν ο πράκτορας έχει αντίρρηση, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εντός 30 ημερών χωρίς αποζημίωση. Αν δεν το κάνει, τότε έχει ανεπιφύλακτα δεχτεί το περιεχόμενο της κάθε τροποποίησης».
Η προμήθεια καθορίζεται στο 35% του ΝGR (έσοδα, αφαιρουμένων των payout και των δικαιωμάτων του Δημοσίου) από την 1η/9/2017 μέχρι το 2020. Στο διαδίκτυο ο πράκτορας θα λαμβάνει το 35% του NGR των διαδικτυακών παικτών, εφόσον αυτοί έχουν εγγραφεί από τον ίδιο.

Ασφυκτικοί όροι και για τις μετεγκαταστάσεις

Οσον αφορά τις μετεγκαταστάσεις και τις αλλαγές που ετοιμάζει στο δίκτυό του ο ΟΠΑΠ, έχει καταρτίσει ένα Πλάνο Ανάπτυξης με βάση κάποια κριτήρια το οποίο θα αναδιατάξει τα πρακτορεία του ανά περιφέρεια (μόνιμος πληθυσμός, τραπεζικές καταθέσεις, το εμβαδόν των πρακτορείων τύπου Α’ - των απλών, χωρίς VLTs). Ο πράκτορας υποχρεούται να συμμορφώνεται με την εντολή μετεγκατάστασης του πρακτορείου του, όπως θα καθοριστεί από το Πλάνο Ανάπτυξης του ΟΠΑΠ εγκατάστασης, μετεγκατάστασης, ανακαίνισης και επέκτασης. Σε περίπτωση που το πλάνο προβλέπει μετεγκατάσταση πρακτορείων, ο ΟΠΑΠ γνωστοποιεί στον πράκτορα την αναγκαιότητα μετεγκατάστασης και του δίνει 12 μήνες από την ειδοποίηση για εύρεση νέου σημείου, δίνοντάς του οδηγίες για το νέο σημείο και τα απαιτούμενα τετραγωνικά. Αν ο ΟΠΑΠ κρίνει ότι χρειάζεται επέκταση ή ανακαίνιση του πρακτορείου, ενημερώνει τον πράκτορα.

Ο πράκτορας αναλαμβάνει αποκλειστικά το σύνολο των εξόδων και των αμοιβών που απαιτούνται για τη μετεγκατάσταση, την αρχιτεκτονική μελέτη κατασκευή και διαμόρφωση του πρακτορείου του, προκειμένου να έχει μορφή σύμφωνα με την Πολιτική του ΟΠΑΠ.
Επίσης, ο ΟΠΑΠ επιλέγει ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής του και αποφασίζει την ανάληψη του εύλογου κόστους ασφάλισης από τον πράκτορα, ενώ απαγορεύεται στον πράκτορα για έναν χρόνο μετά τη λύση της σύμβασης να δραστηριοποιηθεί ή να εκμισθώσει το πρακτορείο του σε ανταγωνιστική δραστηριότητα.

Οπως αναφέρεται, απαγορεύεται η μεταβίβαση πρακτορείου παρά μόνο σε σύζυγο ή στα παιδιά του και σε τρίτο μόνο κατόπιν συγκατάθεσης του ΟΠΑΠ σε περίπτωση συνταξιοδότησης, αναπηρίας ή θανάτου.

Χάνεται το δικαίωμα αποζημίωσης

Ο πράκτορας που υπογράφει τη νέα σύμβαση δηλώνει ότι παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης κατά του ΟΠΑΠ που σχετίζεται ή απορρέει από προγενέστερη σύμβαση πρακτόρευσης. Οι πολιτικές του ΟΠΑΠ που αποτελούν μέρος της σύμβασης μπορούν να τροποποιούνται από την ΟΠΑΠ μονομερώς. Η πολιτική του ΟΠΑΠ είναι δεσμευτική για τον πράκτορα και η μη συμμόρφωση με τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις της δίνει στον ΟΠΑΠ το δικαίωμα να προβεί σε απρόθεσμη και αζήμια καταγγελία της σύμβασης.

Από την εφημερίδα "Επένδυση"