Πρόσθετα κεφάλαια ύψους από 30 έως και 50 δισ. ευρώ ενδέχεται να χρειαστούν οι τράπεζες, προκειμένου να μπορέσουν να υποστηρίξουν τα νέα υποκαταστήματα που θα λειτουργήσουν στην Ευρώπη, την επαύριο ενός σκληρού Brexit, υποστηρίζει η Oliver Wyman Inc.

Τα επιπλέον χρήματα αντιστοιχούν στο 15-30% του κεφαλαίου που έχουν δεσμεύσει στην περιοχή οι τράπεζες, αναφέρει σε report της η εταιρεία συμβούλων μάνατζμεντ.

Επίσης, τα λειτουργικά κόστη μπορεί να αυξηθούν κατά 1 δισ. δολ., καθώς οι λειτουργίες που πριν διεκπεραιώνονταν στο Λονδίνο, τώρα θα διεκπεραιώνονται και στην Ευρώπη.

brexit banks

Με το σκληρό Brexit οι τράπεζες θα χάσουν την προνομιακή πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ κι αυτό θα κατακερματίσει τη χονδρική αγορά των τραπεζών, αναφέρουν οι συνεργάτες της  Oliver Wyman. «Επίσης, θα τις καταστήσει σημαντικά λιγότερο επικερδείς. Οι τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μείωση κατά 2% στις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων», συμπληρώνουν.

Ανήσυχες από την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες για την έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, οι τράπεζες που επιχειρούν στο Ηνωμένο Βασίλειο εγκαθιδρύουν εταιρείες στην Ευρώπη, με τη Φρανκφούρτη να εμφανίζεται ως φαβορί. Η χαμένη πρόσβαση στην ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση έως και 35.000 θέσεων εργασίας στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από τη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένων των 17.000 από τα κεντρικά καταστήματα των τραπεζών, εκτιμά η Oliver Wyman.

Η πίεση που ασκείται στις τράπεζες  να ενισχύσουν τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ θα αυξήσει πιθανώς την επιθυμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αυστηρότερη τραπεζική εποπτεία στις τράπεζες, ώστε οι τελευταίες να δείξουν ότι είναι αυτάρκεις και ότι έχουν ισχυρή διοίκηση, σύμφωνα με την έκθεση.

Ερώτημα αποτελεί και το εάν το Λονδίνο μπορεί να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης για την υπόλοιπη Ευρώπη, αναφέρει η  Oliver Wyman.

«Αυτές οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από το Brexit, εγείρουν δύσκολα ερωτήματα  γαι τη βιωσιμότητα μερικών δραστηριοτήτων», σημειώνεται στην έκθεση. «Κάποιες τράπεζες ίσως επιλέξουν ακόμα και να αποσυρθούν από την ευρωπαϊκή αγορά συνολικά και να ξεκινήσουν δραστηριότητες αλλού, για παράδειγμα στην Ασία ή τις ΗΠΑ».

Πηγή: Bloomberg