«Κούρεμα» του χρέους της κατά 62% και διάσωση του σπιτιού της, μία κατοικία 136 τ.μ , μετά οικοπέδου, πέτυχε μια 72χρονη συνταξιούχος του ΟΑΕΕ μετά από απόφαση του Ειρηνοδικείου Σητείας.

Η οφειλέτρια είναι διαζευγμένη με δύο ενήλικα τέκνα και σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης είχε χρεωθεί σε τρεις τράπεζες, 12 δάνεια συνολικού ύψους 143.480 ,13 ευρώ.

Το μηνιαίο εισόδημα της φθάνει στα 723,63 ευρώ από την σύνταξη της, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι 1) κατοικία 136 τ.μ β) οικόπεδο 266,70 τ.μ γ)αγροτικό ακίνητο κατά ποσοστό κυριότητας 24,99% 3000,00 τ.μ και γ) Ι.Χ αυτοκίνητο.

Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο της Σητείας , παρά τις αιτιάσεις και ενστάσεις των αντιδίκων τραπεζών "περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος κατάθεσης, περί αοριστίας " με την υπαρ.44/2017 απόφαση του, όρισε:

-Δέχεται, την αίτηση

-Ρυθμίζει ,τα χρέη της οφειλέτριας ,σε μηνιαίες καταβολές των δύο ετών και εφτά μηνών, καταβολής των 120,00 ευρώ , μηνιαίως, προς στις πιστώτριες τράπεζες, αναλογικά εις εκάστη καταβαλλόμενο.

-Εξαιρεί , από την εκποίηση την κύρια κατοικία, της αιτούσας

-Χορηγεί, "περίοδο χάριτος", τριετία.

-Υποχρεώνει ,την αιτούσα για την διάσωση της κατοικίας ,να καταβάλλει το ποσό των 50.736,26 ευρώ ,σε 179 μηνιαίες δόσεις.

-"Κουρεύει" το χρέος της κατά 62 % περίπου , ήτοι από το συνολικό χρέος των 143.480,12 θα πληρώσει συνολικά ΜΌΝΟ 54.451 ευρώ, "κούρεμα" 89.029 ευρώ ποσό χρέους,