Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχθηκαν οι τραπεζίτες τη νέα σημαντική μείωση της εξάρτησης των τραπεζών από τον ELA, γεγονός που καταδεικνύει τη σταθεροποίηση του περιβάλλοντος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ειδικότερα, στις 5 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 41,6 δισ. ευρώ, έπειτα από αίτημα της Τραπέζης της Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2 δισ. ευρώ αντανακλά εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.