Πωλητήριο σε οικιστικά, επαγγελματικά ακίνητα και εκτάσεις γης που ανήκουν στην ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. βάζει η Alpha Αστικά Ακίνητα, ως ειδική εκκαθαρίστρια.

Ειδικότερα, αναζητούνται αγοραστές για διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, καταστήματα και αποθήκες στον Δήμο Ζωγράφου, θέσεις στάθμευσης, οριζόντιες ιδιοκτησίες στη Νέα Κηφισιά, αγροτική έκταση στην Καρδίτσα και αγρόκτημα στην Κέρκυρα.

Μένει να φανεί εάν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον έως τις 12 Ιουλίου, οπότε ολοκληρώνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών.