Ρυθμισμένη η εταιρεία «Βαρβέρης» σε σχέση με τις υποχρεώσεις της προς τις τράπεζες μετά τις περιπέτειες που υπήρξαν στην αρχή του 2017. Ρυθμισμένα και τα θέματα των υποχρεώσεων των μετόχων προς την εταιρεία. Συμπέρασμα. Υπάρχουν επιχειρηματίες που, όταν θέλουν, μπορούν με τη συνδρομή των τραπεζών να λύσουν τα ζητήματα δανεισμού των εταιρειών τους.