Αρνητική είναι η εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης για τη χρήση 2015-2016. Η εταιρεία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εμφάνισε αρνητική καθαρή θέση, ύψους 92,5 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας και 81,3 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου. Τα ληξιπρόθεσμα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 152 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει το κυκλοφορούν ενεργητικό.

Η χρήση 1/7/2015 με 30/6/2016 ήταν η ενδέκατη συνεχόμενη με ζημίες για την ΕΒΖ, ενώ η διοίκησή της προειδοποιεί ότι ζημιογόνα θα είναι και η χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου.

Υπολογίζεται, δε, πως οι ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 163 εκατ. ευρώ στα τέλη του φετινού Ιουνίου.