Η Profile ανακοίνωσε την εξαγορά στο 100% της γαλλικής έδρας Login και ανέφερε ότι γίνεται σε δύο στάδια: στις 6 Ιουλίου 2017, όπου εξαγοράστηκε το 78,23% των μετοχών, και το 2018, όπου θα αγοραστούν οι υπόλοιπες μετοχές της εταιρείας. Ξέχασε να ανακοινώσει το τίμημα και ρωτήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η απάντηση ήταν εξίσου... διευκρινιστική με την προηγούμενη ανακοίνωση, καθώς έλεγε ότι το τίμημα είναι μεταξύ 2,5 και 3 εκατ. ευρώ. Ούτε, φυσικά, διευκρίνισε από τι εξαρτάται αυτό, και επιπλέον, τα μεγέθη της εξαγορασθείσας παρέμειναν άγνωστα. Αναμένεται να δούμε πού θα φτάσει το «πάρε-δώσε» των επιστολών.