Αγονος, καθώς το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί το τίμημα μη ικανοποιητικό, είναι το πιο πιθανό να κηρυχθεί ο διαγωνισμός για την πώληση των μονάδων της ΕΒΖ στη Σερβία. Και αυτό παρά το γεγονός ότι υπήρξε διεθνής διαγωνισμός και υπεβλήθησαν τρεις δεσμευτικές προσφορές, με τιμήματα που φαίνεται να έφτασαν έως λίγο πάνω από τα 50 εκατ. ευρώ, όταν ως τιμή εκκίνησης είχαν οριστεί τα 25 εκατ. ευρώ.