Την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Grivalia Hospitality S.A., συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ.

Η ΑΜΚ καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από επενδυτικό σχήμα, το οποίο ελέγχεται από την επενδυτή εταιρεία M&G Investments και εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Σημειώνεται ότι Grivalia Properties και Eurolife ERB Life Insurance Company έχουν ήδη συνεισφέρει από κοινού το ποσό των 60 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας ΑΜΚ, το μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia Hospitality, η οποία δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο, ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 120 εκατ. μετοχές, αξίας 1 ευρώ.

Το 25% των μετοχών ανήκει στη Grivalia Properties, το 25% στη Eurolife και το εναπομείναν 50% στον νέο επενδυτή.

Η Grivalia Hospitality, μέχρι στιγμής, έχει εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο του Pearl Island Project στον Παναμά, ενώ έχει επιτυχώς υποβάλει πρόταση εξαγοράς του ακινήτου Όλυμπος Νάουσα στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιώργος Χρυσικός, διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Properties και πρόεδρος της Grivalia Hospitality, επεσήμανε ότι «ο νέος επενδυτής είναι ένας ιδανικός συμμέτοχος για τη Grivalia και την Eurolife, που πέραν της φήμης και της δύναμης πυρός, ενδυναμώνει την όλη συνεργασία με την βαθιά του γνώση και κατανόηση των αγορών και των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία».