Πάρτε κι εσείς μέρος στον μεγαλύτερο διαγωνισμό της χρονιάς, που ξεκινά από την Κυριακή 8 Οκτωβρίου στην Κυριακάτικη Ελευθερία του Τύπου. 3 κουπόνια και 3 μαγικοί κωδικοί μπορεί να σας χαρίσουν το καλύτερο αυτοκίνητο πόλης της αγοράς! 

Βρείτε το μαγικό κουπόνι μέσα στη εφημερίδα, στείλτε ΕΛ (κενό) ΤΟΝ 7ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 54301 και μπείτε στη κλήρωση για το φανταστικό Citroen C1, αξίας 11.720€

0,31€/sms (με Φ.Π.Α.)* Αmaze Ι. Μεταξά 8, Αγ. Δημήτριος. Helpline: 2111881770
*Πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, βάσει λογαριασμού.

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «CITROEN C1»

Α. Εισαγωγή
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Ιάσονος, αρ. 2 , και εκδίδει την εφημερίδα «Κυριακάτικη Eλευθερία του Τύπου», (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «CITROEN C1» (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»).
Την τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει η εταιρεία με την επωνυμία «AMAZE A.Ε.», που εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά αρ. 8 (εφεξής «AMAZE»).
Β. Περιγραφή προωθητικής ενέργειας - Τρόπος συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αναγνώστες που είναι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει.
Κάθε ενδιαφερόμενος (εφεξής «Συμμετέχων»), μπορεί να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια που θα διεξαχθεί από τις 08/10/2017 και ώρα 06.00 έως και τις 30/10/2017 και ώρα 23.59, στέλνοντας από κινητό τηλέφωνο (εντός Ελλάδος) σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS) στον αριθμό 54301, με χρέωση 0,31 ευρώ/sms (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ: 2111881770.

2. O «Συμμετέχων», μέσω γραπτού μηνύματος (SMS), θα πρέπει να πληκτρολογήσει την εντολή : ΕΛ (κενό) ΤΟΝ 7ΨΗΦΙΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ (κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο 54301.
Κουπόνια συμμετοχής, θα υπάρχουν για τέσσερεις συνεχόμενες Κυριακές (08/10/2017, 15/10/2017, 22/10/2017 & 29/10/2017), στην Κυριακάτική έκδοση της εφημερίδας. Στην μεγάλη κλήρωση, θα συμμετάσχουν μόνο όσοι έχουν στείλει με σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS), τρείς (3) διαφορετικούς κωδικούς, που θα βρουν στις τρείς αντίστοιχες εκδόσεις της εφημερίδας (08/10/2017, 15/10/2017, 22/10/2017).
Στην Κυριακάτικη έκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 29/10/2017, θα δημοσιευθεί το τέταρτο κουπόνι (μπαλαντέρ) και ο μοναδικός επταψήφιος κωδικός του συγκεκριμένου κουπονιού, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία σε κάποια από τρείς προηγούμενες Κυριακές. Η επιτυχής αποστολή, τριών (3) διαφορετικών 7ψήφιων κωδικών (έναν από κάθε έκδοση) αποτελεί μία ολοκληρωμένη συμμετοχή.
Όλοι οι Συμμετέχοντες, μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να αναδειχθούν νικητές, με πολλαπλές συμμετοχές στην κλήρωση, επαναλαμβάνοντας απλά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

3. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων, καταχωρούνται στο σύστημα της εταιρείας «ΑΜΑΖΕ» και κατά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, θα διεξαχθεί από την «Διοργανώτρια» ηλεκτρονική κλήρωση, παρουσία Συμβολαιογράφου, με σκοπό την ανάδειξη ενός νικητή, που θα κερδίσει ως έπαθλο, ένα αυτοκίνητο CITROEN C1, 1.0 VTi 68 ETG, αυτόματο, λευκού χρώματος και 3 επιλαχόντων νικητών.
Η ηλεκτρονική κλήρωση, γίνεται με τη μέθοδο αλγορίθμου, από πιστοποιημένη γεννήτρια και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Ο νικητής του επάθλου, θα ειδοποιηθεί από την «Διοργανώτρια», στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας απ’ όπου έχει δηλώσει τη συμμετοχή του και θα ενημερωθεί για την παραλαβή του αυτοκινήτου. Κατά τη λήξη διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας, παύει και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής για την συγκεκριμένη ενέργεια και ως εκ τούτου, δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής.

4. Η κλήρωση θα διεξαχθεί, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών κυρίας Ελένης Βασιλείου Κοντογεώργου, στην οποία έχουν κατατεθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην ανωτέρω προωθητική ενέργεια, εντός του μηνός Νοεμβρίου 2017. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης θα γνωστοποιηθούν μέσω της εφημερίδας Κυριακάτικη Ελευθερία του Τύπου ή/και του site etypou.gr 3 ημέρες πριν της κλήρωσης.

Γ. Ενημέρωση νικητή και προϋποθέσεις παράδοσης επάθλου
Η «Διοργανώτρια» είναι υπεύθυνη για την παράδοση του επάθλου στον νικητή. Συγκεκριμένα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή της κλήρωσης, η «Διοργανώτρια» θα επιχειρήσει τηλεφωνική επικοινωνία με τον νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό, από τον οποίο ο ίδιος έχει συμμετάσχει, ώστε να τον ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή, θα ζητηθούν από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας με σκοπό την παράδοση του επάθλου. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση της «Διοργανώτριας» δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, αυτός χάνει το σχετικό έπαθλο και σειρά στην διεκδίκηση του επάθλου παίρνουν οι 3 επιλαχόντες με την σειρά που κληρώθηκαν. Ο νικητής θα πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής του, να αποστείλει στα γραφεία της «Διοργανώτριας» (στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω στο παρόν), τα εξής δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ. 2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) υπεύθυνη δήλωση από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχεται το έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας «CITROEN C1» της εφημερίδας «Κυριακάτικη Ελευθερία του Τύπου», καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει. 3. Απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης προς την «Διοργανώτρια», με το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο έπαθλο και που η τελευταία θα πρέπει να αποδώσει στην αρμόδια ΔΟΥ για λογαριασμό του νικητή. Διευκρινίζεται ότι ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58, παράγραφος 1, περίπτωση ε & Άρθρο 60, παράγραφος 3, σε έπαθλα άνω των 1000€ βαρύνει τον νικητή του επάθλου και είναι 20% επί της αξίας του. 4. Να προσκομίσει τα πρωτότυπα 3 κουπόνια της εφημερίδας «Κυριακάτικη Ελευθερία του Τύπου» που κληρώθηκαν με τους αναγραφόμενους μοναδικούς 7ψήφιους κωδικούς τους.

Ρητά διευκρινίζεται ότι τα τέλη μεταβίβασης και ασφάλισης του αυτοκινήτου επιβαρύνουν τον νικητή και θα τα καταβάλει ο ίδιος πριν την παραλαβή του επάθλου. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (βίντεο ή και φωτογραφία), χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής. Η συμμετοχή του νικητή στην βιντεοσκόπηση ή και φωτογράφιση της διαδικασίας παράδοσης του αυτοκινήτου, είναι υποχρεωτική.


Ε. Ακύρωση νικητή
Μπορεί να ακυρωθεί και να χάσει το έπαθλο ο νικητής:
1. Όταν δεν προσκομίσει όλα τα πρωτότυπα κουπόνια της εφημερίδας «Κυριακάτικη Ελευθερία του Τύπου» με τους αντίστοιχους μοναδικούς 7ψήφιους κωδικούς που απέστειλε κατά τη διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας.
2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, στον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο συμμετείχε, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
3. Στην περίπτωση που ο νικητής δεν προσκομίσει ο ίδιος ή δεν αποστείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την διεξαγωγή της κλήρωσης (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της απόδειξης courier) στην «Διοργανώτρια» όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4. Σε περίπτωση που εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δεν ολοκληρωθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία παράδοσης επάθλου με δική του υπαιτιότητα.
5. Στην περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλλει τους αναλογούντες φόρους, όπως ορίζεται από τον νόμο 2961 / 2010 (Άρθρο 58, παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60, παράγραφος 3), καθώς και τα τέλη μεταβίβασης και ασφάλισης και γενικά ο,τιδήποτε απαιτείται για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του επάθλου.

ΣΤ. Λοιποί όροι
Το έπαθλο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Η «Διοργανώτρια» και η «AMAZE» δεν ευθύνονται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία ή είναι ελλιπείς.
Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι κατά την Διάρκεια του Προγράμματος θα παραμένουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς, στην ιστοσελίδα http://www.etypou.gr.
Η «διοργανώτρια» και η «ΑΜΑΖΕ» διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιούν μέρη των παρόντων όρων συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ιστοσελίδα http://www.etypou.gr απαλλασσόμενοι από οποιαδήποτε ευθύνη. Μετά την απόδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του «Διοργανώτριας», καθώς και της «AMAZE» παύει να υφίσταται. Το προσωπικό των εταιρειών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «AMAZE», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στις προωθητικές ενέργειες της εφημερίδας. Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο πλαίσιο των παρόντων όρων στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής σε οιαδήποτε κλήρωση στο πλαίσιο του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα, προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από την AMAZE, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της εκ μέρους της «AMAZE», τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση του Διαγωνισμού και η ταυτοποίηση του νικητή. Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την δημοσίευση του ονόματος του νικητή και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παράδοσης του δώρου στον νικητή, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από την «AMAZE», (βάσει του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997) επικοινωνώντας με την «AMAZE», στo τηλέφωνο 211 1881770. Η «ΑΜΑΖΕ» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί της/προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προωθητικών Ενεργειών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή των παροχών κινητής τηλεφωνίας ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, που είτε οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του τεχνικού παρόχου (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν η «Διοργανώτρια» και η «ΑΜΑΖΕ». Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να επιλυθεί συμβιβαστικά κάθε διαφορά ή απαίτηση που θα προκύψει σε σχέση με την προωθητική ενέργεια της «Διοργανώτριας». Θέματα σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των παρόντων όρων, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών.