Σε κινήσεις trading και αγορές, μετά τη λήξη των παραγώγων προέβησαν σήμερα οι ξένοι στις τραπεζικές μετοχές με την Goldman Sachs να ξεχωρίζει στην Εθνική, τη BofA στην Alpha Bank και την Πειραιώς και την Deutsche Bank στην Eurobank.

Στην Εθνική, η Goldman Sachs έχει διακινήσει 10 εκατ. μετοχές, η JP Morgan 2 εκατ. μετοχές και η BoFA 1,5 εκατ. μετοχές.

Στην Alpha Bank η BofA 1,3 εκατ. μετοχές και η HSBC 1,1 εκατ. μετοχές.

Στην Eurobank, η Deutsche Bank 1,5 εκατ. μετοχές, η BofA 800 χιλ. μετοχές και η UBS 650 χιλ. μετοχές.

Στην Πειραιώς η BofA 3,5 εκατ. μετοχές και η UBS 1,2 εκατ. μετοχές.