Με discount που ξεπερνά το 40% διαπραγματεύονται οι δύο εισηγμένες ΑΕΕΧ, Αιολική και Alpha Trust Ανδρομέδα. Ποιες μετοχές επιλέγουν από το Ελληνικό Χρηματιστήριο και σε τι επενδύουν στο εξωτερικό;

Οι δύο ΑΕΕΧ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) διαπραγματεύονται με υψηλές εκπτώσεις (discount) έναντι της καθαρής αξίας των χαρτοφυλακίων τους, με βάση το χθεσινό κλείσιμο των μετοχών τους και τη διάρθρωση των επενδύσεών τους στο κλείσιμο του έτους.

Η Αιολική ΑΕΕΧ με χρηματιστηριακή αξία 6,26 εκατ. διέθετε στις 31/12/2016 χαρτοφυλάκιο τρέχουσας αξίας 10,45 εκατ. ευρώ (discount 40,1%), ενώ η Alpha Trust Ανδρομέδα με χρηματιστηριακή αξία 5,44 εκατ. ευρώ, είχε στο τέλος της περασμένης χρονιάς τοποθετημένα σε επενδύσεις 9,128 εκατ. ευρώ (discount 40,3%). Τέτοιες εκπτώσεις συνήθως υποδεικνύουν χαμηλές εμπορευσιμότητες των συγκεκριμένων τίτλων, μικρό μέγεθος των εταιρειών και πτωτικές προσδοκίες των επενδυτών για το μέλλον.

Χαρακτηριστικό στοιχείο πάντως είναι ότι στην περίπτωση της Αιολικής ΑΕΕΧ, η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία των 6,25 εκατ. ευρώ είναι χαμηλότερη από τις τραπεζικές καταθέσεις που διαθέτει η εισηγμένη σε Ελλάδα και εξωτερικό, με αποτέλεσμα οι μετοχικές θέσεις του χαρτοφυλακίου της είναι αρνητικής αποτίμησης. Στις 31/12/2016 διέθετε χαρτοφυλάκιο τρέχουσας αξίας 10,456 εκατ., εκ των οποίων στο εσωτερικό ήταν τοποθετημένα μόνο 1,716 εκατ. ευρώ (μόλις 342 χιλ. σε μετοχές και 1,374 εκατ. σε καταθέσεις). Υπήρχαν τοποθετήσεις σε τρεις μόνο εισηγμένες του ΧΑ και συγκεκριμένα στις Alpha Bank, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΤΕΧ Άνεμος.

Αντίθετα, στο εξωτερικό είχαν επενδυθεί 8,74 εκατ. ευρώ (το 83,5% του συνολικού χαρτοφυλακίου), και συγκεκριμένα 3,256 εκατ. σε μετοχές εισηγμένες στα χρηματιστήρια των Παρισίων, της Φραγκφούρτης και της Ελβετίας, καθώς και καταθέσεις 5,48 εκατ. ευρώ. Συνολικά πρόκειται για ένα σαφώς αμυντικό χαρτοφυλάκιο με τις καταθέσεις να αποτελούν περίπου τα 2/3 αυτού.

Σε ότι αφορά την Alpha Trust Ανδρομέδα πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο επικεντρωμένο σε ελληνικά περιουσιακά στοιχεία και ιδιαίτερα σε μια ευρεία διασπορά τίτλων του ΧΑ (με μεσομακροπρόθεσμη προοπτική). Ειδικότερα, από τα 9,128 εκατ., τα 7,63 εκατ. ήταν τοποθετήσεις σε τίτλους του ΧΑ, τα 728,6 χιλ. σε ελληνικά ομόλογα και Εντοκα Γραμμάτια, τα 516 χιλ. σε εγχώριες τραπεζικές καταθέσεις και τα 256 χιλ. σε καταθέσεις εξωτερικού.

Το μετοχικό χαρτοφυλάκιο της Alpha Trust Ανδρομέδα περιλαμβάνει ευρεία σειρά τίτλων και χαρακτηρίζεται από περιορισμένες σχετικά τοποθετήσεις σε τράπεζες, καθώς και από σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με τη διάρθρωση του Γενικού Δείκτη.

Έτσι από τα 7,627 εκατ. ευρώ του μετοχικού χαρτοφυλακίου ξεχωρίζουν οι τοποθετήσεις στις εταιρείες:

Πλαστικά Θράκης (920 χιλ.), Quest Συμμετοχών (819 χιλ.), ΤΙΤΑΝ (666 χιλ.), Μυτιληναίος (535 χιλ.), ΟΠΑΠ (423 χιλ.), Motor Oil (393 χιλ.), Sarantis (311 χιλ.), Fourlis (306 χιλ.), Πλαίσιο (277 χιλ.), Αστήρ Παλλάς (254 χιλ.), Πετρόπουλος (239 χιλ.), ΕΛΒΕ Ενδυμάτων (241 χιλ.), Inform Λύκος (239 χιλ.), Alpha Bank (228 χιλ.), ΟΤΕ (223 χιλ.), ενώ μικρότερες τοποθετήσεις υπήρχαν σε μετοχές όπως Coca-Cola HBC, ΟΛΠ, Καρέλιας, ΕΛΤΕΧ Άνεμος, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Grivalia, Αεροπορία Αιγαίου, ΕΧΑΕ, Cenergy, ΚΡΙ-ΚΡΙ READS, Envitec, Frigoglass και Κρητών Άρτος