Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε ότι ο κος Ευάγγελος Χρυσάφης, προέβη την 25.1.2017 σε πώληση 123.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας €826.560,00.

Να σημειωθεί ότι η μετοχή υπέστη διόρθωση 3% στη σημερινή μεγάλη πτώση του Χρηματιστηρίου