Επεκτείνει τις υπηρεσίες του Δικτύου ΧΝΕΤ το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσφέροντας από τη Δευτέρα 16/01/2017, τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης στην Αγορά του Λονδίνου (London Stock Exchange) και σε ευρώ.

Σημειώνεται ότι όλοι οι υφιστάμενοι συμμετέχοντες στο Δίκτυο Υπηρεσιών ΧΝΕΤ με δυνατότητα διακανονισμού σε νομίσματα GBp ή USD (στην Αγορά του Λονδίνου), θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν  στην νέα αυτή αγορά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά.

Υπενθυμίζεται ότι υφίστανται οι περιορισμοί στη διαπραγμάτευση που ισχύουν και για τις άλλες Αγορές που διακανονίζονται σε ευρώ.