Με επιτυχία ολοκλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου την έκδοση και την τιμολόγηση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €250 εκατ., εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της Τράπεζας.

Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Credit Suisse και η HSBC ενήργησαν ως από κοινού γενικοί συντονιστές (Global Coordinators) και από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners) για την έκδοση και η BofA Merrill Lynch και η Deutsche Bank ενήργησαν ως από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει επιτόκιο ύψους 9,25%. Το Ομόλογο λήγει στις 19 Ιανουαρίου 2027. Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του Ομολόγου στις 19 Ιανουαρίου 2022, υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Το Οµόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηµατιστηρίου του Λουξεµβούργου.

Το προϊόν της έκδοσης του Ομολόγου θα βελτιστοποιήσει το ύψος και τη σύνθεση των κεφαλαίων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας, με θετική επίδραση περίπου 130 μονάδων βάσης στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Διευθύνων Σύμβούλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, σχολίασε: «Η επιτυχής επιστροφή της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην Τράπεζα. Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς την ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής της Τράπεζας, μετά την πρόσφατη πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), και αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης».