Στην  αποχώρηση τουλάχιστον 70 υπαλλήλων (κυρίως μεγάλης προϋπηρεσίας)  στοχεύει η διοίκηση της ATTICA BANK με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου το οποίο αρχίζει τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου.  

Το πρόγραμμα προβλέπει αποζημίωση 14 μεικτών μισθών για όσους διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών, ενώ για αυτούς που δεν πληρούν το παραπάνω κριτήριο, η αποζημίωση των 14 μεικτών μισθών διαιρούται διά τα έτη προϋπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, δίνονται μια σειρά προσαυξήσεων στις αποζημιώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται με βάση ηλικιακά κριτήρια.

-Για όσους είναι ηλικίας 58 ετών και άνω η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 50%.

-Για όσους είναι μεταξύ 55-57 ετών, η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 65%.

-Για τους εργαζόμενους ηλικίας 50-54 ετών η προσαύξηση στην αποζημίωση εκτινάσσεται στο 80% καθώς είναι η ηλικιακή ομάδα στην οποία εστιάζεται το πρόγραμμα εθελουσίας.

-Για εργαζόμενους ηλικίας 40-44 ετών η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 55%.

-Για εργαζόμενους ηλικίας 30-39 ετών η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 45%.

-Για όσους είναι μέχρι 29 ετών, η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά 20%.

Επιπρόσθετα, όσοι κάνουν χρήση του προγράμματος, θα πάρουν επιπλέον δύο μεικτούς μισθούς για κάθε ανήλικο τέκνο, θα συνεχίσουν να έχουν δύο χρόνια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Ταμείο, καθώς και τις καλύψεις του ομαδικού συμβολαίου της Groupama για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Το ελάχιστο όριο της αποζημίωσης έχει οριστεί στις 15.000 ευρώ και το μέγιστο στις 200.000 ενώ οι εργαζόμενοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος θα αποχωρήσουν από την εταιρία στο τέλος Νοεμβρίου.

Οι υπολογισμοί των αποζημιώσεων θα διενεργηθούν με τον μεικτό μισθό, όπως ίσχυε τον Δεκέμβριο του 2015.