Εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα και συνταξιούχοι που λόγω των περικοπών δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις, άνεργοι, άνθρωποι με προβλήματα υγείας, γυναίκες που έχουν επιφορτιστεί με βάρη από επαγγελματικές δραστηριότητες των συζύγων τους αλλά και πολύ μικρές επιχειρήσεις με χρέη προς τράπεζες ή και το Δημόσιο είναι το προφίλ των περισσότερων υπερχρεωμένων που ζητούν βοήθεια από τα Γραφεία Ενημέρωσης της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.

Τα Γραφεία Ενημέρωσης Υπερχρεωμένων Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) ξεκίνησαν τον Μάρτιο και η κίνηση σε αυτά αυξάνεται μέρα με τη μέρα.

Οι περισσότεροι που προσφεύγουν για συνδρομή στα εν λόγω Γραφεία είναι φυσικά πρόσωπα, ενώ όσον αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια, οι 5 στις 6 περιπτώσεις είχαν να κάνουν με πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Από το σύνολο των δανειοληπτών άνω του 60% έχουν οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο, ενώ το 25% οφειλές μόνο σε τράπεζες.

Το προφίλ του μέσου επισκέπτη είναι:

• Μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 45-50 ετών)

• Κυρίως γυναίκες, εκ των οποίων πολλές έχουν αναλάβει υποχρεώσεις που απορρέουν από οικονομική δραστηριότητα που ασκούσε ο σύζυγος (χήρες, διαζευγμένες κλπ)

• Εκτός αγοράς εργασίας, που είτε δεν έχουν εισοδήματα (άνεργοι), είτε έχουν περιορισμένα εισοδήματα και χωρίς δυνατότητα αύξησης (συνταξιούχοι)

• Με προβλήματα υγείας του ίδιου ή μέλους του νοικοκυριού, που συνεπάγεται αυξημένες δαπάνες ή αδυναμία εργασίας

• Με κύριο αίτημα τη σωτηρία της βασικής κατοικίας και συχνά διάθεση να εκποιήσει πιθανή δεύτερη κατοικία (σπίτι στο χωριό) , κάτι που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο

• Χρωστά σε πολλές τράπεζες και προσπαθεί να συγκεντρώσει τις οφειλές, κάτι που τους ενημερώνουμε ότι προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο