Στην τελική ευθεία έχει εισέλθει η διαδικασία για την επιλογή του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με τις αποφάσεις να λαμβάνονται μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώθηκε στις 10 Μαρτίου. Αμέσως μετά η Stanton Chase Βιέννης, που λειτουργεί ως σύμβουλος, απέστειλε στην Επιτροπή Επιλογής τα βιογραφικά όσων πληρούν τις προδιαγραφές.

Η Επιτροπή Επιλογής συνεδρίασε στις αρχές της εβδομάδας και αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία των συνεντεύξεων με τους υποψηφίους.

Στόχος είναι η διαδικασία να τρέξει γρήγορα και στις 28 Μαρτίου να έχει παραδοθεί στον υπουργό Οικονομικών η short list με τους υποψηφίους που θεωρεί ως καταλληλότερους η Επιτροπή. Ο υπουργός θα επιλέξει μεταξύ των δύο ή τριών υποψηφίων και θα καθορίσει τις ετήσιες αποδοχές του νέου CEO.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν περίπου οκτώ υποψηφιότητες, τα βιογραφικά των οποίων πληρούν τις προδιαγραφές, που έχει θέσει η Επιτροπή Επιλογής. Υπενθυμίζεται ότι η αμοιβή για το νέο διευθύνοντα σύμβουλο ( CEO) του Ταμείου ορίστηκε στις 180.000 ως 270.000 ευρώ.

Όσον αφορά στη διάρκεια της θητείας η πρόσκληση αναφέρει ότι ο διορισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 που σημαίνει ότι αφορά σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. Η διάρκεια του διορισμού δύναται να ανανεωθεί, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2020.