Τελεσίγραφο για μια τελευταία ευκαιρία για οριστική διευθέτηση του χρέους τους θα στείλουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι τράπεζες στους δανειολήπτες με οφειλές από προϊόντα καταναλωτικής πίστης, προτού αυτό καταλήξει στις εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Στην ουσία, πρόκειται για μια πρόταση με χαρακτήρα «take it or leave it», με την οποία θα τους δίνεται η δυνατότητα να τακτοποιήσουν την οφειλή τους καταβάλλοντας ένα πολύ μικρό ποσό, το οποίο μπορεί να φθάνει ακόμη και στο 5% των οφειλομένων. Πρακτικά, το κούρεμα επί του κεφαλαίου και των τόκων, συμβατικών και υπερημερίας, μπορεί να διαμορφωθεί ακόμα και στα επίπεδα του 95%.

Οι οφειλέτες στους οποίους θα προταθεί ο συγκεκριμένος τύπος ρύθμισης έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό. Το γεγονός ότι έχουν ελάχιστα ή μηδενικά εισοδήματα και κανένα περιουσιακό στοιχείο στο όνομά τους ή σε κάποιες περιπτώσεις μόνο την πρώτη κατοικία τους.

Οι τράπεζες έχουν ήδη σχηματίσει προβλέψεις για το μεγαλύτερο μέρος αυτών των οφειλών που μπορεί να προσεγγίζουν ακόμη και το 100% επί των ανεξόφλητων υπολοίπων.

Το τίμημα που προσφέρουν τα funds στις τράπεζες για τα συγκεκριμένα δάνεια είναι εξαιρετικά χαμηλό, κινούμενο σε ποσοστά της τάξης του 5% ή και χαμηλότερα επί της ονομαστικής τους αξίας. Ως εκ τούτου, ό,τι εισπράξουν από εδώ και στο εξής είναι καθαρό κέρδος ή, στη χειρότερη, δεν θα εγγράψουν επιπλέον ζημίες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει μια τελευταία κρούση στους πελάτες τους προτού τα χρέη πουληθούν σε τρίτους ή ξεκινήσουν επιθετικές νομικές ενέργειες.
Παράλληλα, οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων έχουν ήδη αρχίσει να ετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους, ενώ σύντομα αναμένεται να αδειοδοτηθούν και άλλα σχήματα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Ετσι, εκτός από τις Cepal, FPS και Pillarstone, αναμένεται σύντομα να ενεργοποιηθούν οι Alvarez & Marsal, Resolute, Qualco, Mellon, Mount Street, αλλά και σχήματα ιδιωτών που προέρχονται από τον ευρύτερο τραπεζικό χώρο.

Αναιμικό το ενδιαφέρον των επενδυτικών

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων που διαθέτει προς πώληση η Eurobank είναι ισχυρό, ωστόσο το τίμημα δεν κινείται σε υψηλά επίπεδα. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο 2,8 δισ. ευρώ, το οποίο προσελκύει ενδιαφέρον από περίπου 20 επενδυτικά funds. Αφορά οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες που βρίσκονται σε βαθιά καθυστέρηση και τα περισσότερα από αυτά έχουν πάψει να εξυπηρετούνται εδώ και περίπου 10 χρόνια, ακόμα δηλαδή και πριν από την κρίση. Η τράπεζα έχει πραγματοποιήσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την είσπραξη μέρους αυτού του ποσού, χωρίς μεγάλη ανταπόκριση, στον βαθμό που το σύνολο αυτών των δανείων είναι χωρίς εξασφαλίσεις. Για τον λόγο αυτό, οι τιμές που διαμορφώνονται στην αγορά εκτιμάται ότι θα είναι εξαιρετικά χαμηλές και, σύμφωνα, μάλιστα, με αυτές τις εκτιμήσεις, δεν θα ξεπερνούν το 5%.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο

Το χαρτοφυλάκιο των προς πώληση δανείων αφορά:
- 59.000 δάνεια ονομαστικής αξίας 643 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,1 δισ. ευρώ. Υπόχρεοι είναι 41.000 δανειολήπτες, με τον μέσο όρο του οφειλόμενου ποσού να διαμορφώνεται σε 10.800 ευρώ, ενώ η μέση διάρκεια καθυστέρησης φθάνει τα 7-8 έτη. Το 33% του χαρτοφυλακίου ήταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 9 ετών, ενώ τα περισσότερα σταμάτησαν να εξυπηρετούνται την περίοδο 2008-2011.
- 161.000 δάνεια ονομαστικής αξίας 880 εκατ. ευρώ και συνολικής απαίτησης 1,72 δισ. ευρώ, που βρίσκονται σε καθυστέρηση πέραν των 10 ετών. Αφορούν 73.000 δανειολήπτες και ο μέσος όρος αξίας δανείου διαμορφώνεται στις 5.400 ευρώ. Το 24% των συγκεκριμένων δανείων σταμάτησε να εξυπηρετείται πριν από το 2004, το 47% μεταξύ 2004 και 2006 και το 29% μετά το 2007.
Σημειώνεται πως για τα δάνεια αυτά η τράπεζα επιχείρησε να δώσει μια τελευταία ευκαιρία, προτείνοντας ακόμα και γενναίο κούρεμα, της τάξης του 95%, ωστόσο η ανταπόκριση από τους δανειολήπτες ήταν ελάχιστη, καθώς το κούρεμα του 95% δινόταν εάν το 5% της οφειλής εξοφλείτο εφάπαξ. Τα funds έχουν τη δυνατότητα να εισπράξουν την οφειλή σε μεγαλύτερο διάστημα της τάξης των 3-5 ετών, ακόμα και εάν το ποσοστό του κουρέματος είναι μικρότερο.

Από την εφημερίδα "Επένδυση"