Στα 2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Κύπρου το πρώτο τρίμηνο έναντι κερδών 50 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Η μείωση των κερδών αποδίδεται στη μεγάλη πτώση των καθαρών εσόδων από τόκους και την αύξηση των εξόδων.

Η τράπεζα εμφανίζει μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) κατά 662 εκατ. ευρώ ή 6% σε σχέση με τα τέλη του 2016. Σύμφωνα με το Reuters, τα NPEs της τράπεζας έχουν μειωθεί κατά 31% από τα τέλη του 2014.

Η Κύπρου εμφανίζει νέα δάνεια ύψους 690 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 95%.

Ο κεφαλαιακός δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο 14,4%.