Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ετοιμάζεται να τρέξει από αύριο μέχρι τέλη Οκτωβρίου, η Τράπεζα Αττικής, επιδιώκοντας να μειώσει δραστικά το μισθολογικό κόστος.

Το πρόγραμμα εθελουσίας θα στοχεύει σε αποχωρήσεις 60 – 100 ατόμων. Όπως και στις υπόλοιπες τράπεζες, το πρόγραμμα εθελουσίας της Attica Bank θα προσφέρει κίνητρα αποχώρησης αναλόγως των ετών προϋπηρεσίας. Πρόκειται για πρόγραμμα που έχει λάβει την έγκριση της ΤτΕ και του SSM και στο οποίο θα τίθεται πλαφόν αποζημίωσης 200.000 ευρώ.

Η εφαρμογή του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου έρχεται μετά από τη συρρίκνωση του οργανογράμματος που αποφάσισε η νέα διοίκηση της τράπεζας στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η νέα Διοίκηση αποδεικνύεται ότι είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου η απαιτούμενη αναδιοργάνωση της Τράπεζας να έχει και άμεσα αποτελέσματα και να την θωρακίζει σε μακροχρόνια βάση.

Επιπλέον, σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των εποπτικών αρχών, η Attica Bank, προχωράει σε αναβάθμιση του μηχανογραφικού της κέντρου, ώστε με τη χρήση των πλέον προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να βοηθηθούν και ενισχυθούν σε καθοριστικό βαθμό, όλες οι λειτουργίες της Τράπεζας.