Σε fund περνάει πακέτο «κόκκινων» δανείων της Τράπεζας Αττικής, συνολικού ύψους 1,331 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως επικύρωσε η χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα τιτλοποιηθούν και θα πωληθούν στην εταιρεία Aldridge, η οποία θα καταβάλει 70.000.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί και να κλείσει το θέμα του υπολοίπου της αύξησης κεφαλαίου του 2015.

Πιο αναλυτικά, η Τράπεζα Αττικής θα τιτλοποιήσει δάνεια 1,33 δισ. ευρώ σε οριστική καθυστέρηση, τα οποία θα μεταφερθούν σε εταιρεία ειδικού σκοπού. Η εταιρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει δύο ομόλογα: ένα ονομαστικής αξίας 525.200.000 ευρώ (senior note) και ένα ονομαστικής αξίας 806.400.000 ευρώ (junior note).

Η τράπεζα ίδρυσε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με την επωνυμία «Θεά Αρτεμις», η οποία θα συνάψει σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων με την εταιρεία ειδικού σκοπού, επταετούς τουλάχιστον διάρκειας. Με τη συναλλαγή αυτή η τράπεζα περιορίζει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 33% από 50% προηγουμένως.