Με καρότο τις διαγραφές οφειλών και μαστίγιο τους πλειστηριασμούς ακινήτων, οι εγχώριες τράπεζες ετοιμάζονται να αξιοποιήσουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που παρέχεται με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και τη νομική κάλυψη των στελεχών τους, τα οποία υπογράφουν αναδιαρθρώσεις δανείων, ώστε να μειώσουν τον όγκο των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων τους σύμφωνα με ρεπορτάζ της Ελευθερίας του Τύπου.

Το βασικό εργαλείο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ξεκινήσει να χρησιμοποιούν κάποια πιστωτικά ιδρύματα (κατά κύριο λόγο σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ελβετικό φράγκο), είναι ο διαχωρισμός του δανείου σε «καλό» και «κακό». Το καλό δάνειο θα εξυπηρετείται μέσω της ρύθμισης και το κακό θα «παγώνει» και θα διαγράφεται μετά τη λήξη του δανείου, εφόσον, φυσικά, ο δανειολήπτης είναι τυπικός στις υποχρεώσεις του και το καλό κομμάτι εξοφληθεί με συνέπεια.

Ενδεικτικό του πώς θα λειτουργεί το νέο μοντέλο είναι το ακόλουθο παράδειγμα: Για στεγαστικό δάνειο (το οποίο δεν εξυπηρετείται) με ανεξόφλητο υπόλοιπο στα 200.000 ευρώ, με τρέχουσα αξία ενυπόθηκου ακινήτου στα 110.000 ευρώ, ο δανειολήπτης θα μπορεί να πληρώσει τις 110.000 ευρώ και το υπόλοιπο της οφειλής, δηλαδή τα 90.000 ευρώ, θα μπαίνουν σε έναν άλλο λογαριασμό, ο οποίος θα παγώνει για όσα χρόνια διαρκεί η ρύθμιση. Εάν το συγκεκριμένο δάνειο εξυπηρετηθεί με συνέπεια από τον δανειολήπτη και εξοφληθεί σε ορίζοντα, π.χ., 15ετίας, τότε οι 90.000 ευρώ στον «παγωμένο» λογαριασμό θα διαγράφονται. Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα θα διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάζει τακτικά την εμπορική αξία του ακινήτου (εφόσον αλλάξουν οι συνθήκες και οι τιμές στην κτηματαγορά), ώστε να γίνονται αναπροσαρμογές και στα δύο «κομμάτια» του δανείου.