Τους στόχους και τις προοπτικές του 2017 της Attica bank θα παρουσιάσει αύριο Τετάρτη, 1η Μαρτίου, η διοίκηση της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη στα στελέχη και τους πελάτες της. Στις συναντήσεις αυτές η διοίκηση θα τους ενημερώσει για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης το οποίο ήδη υλοποιείται. Επίσης ειδική συζήτηση θα γίνει με τα υποκαταστήματα της τράπεζας στην περιοχή.

Η Attica Bank έχει θεραπεύσει μέχρι σήμερα ποσοστό άνω του 70% των διορθωτικών ενεργειών του πορίσματος, που προέκυψε μετά από έρευνα των εποπτικών οργανισμών (SSM και Τράπεζα Ελλάδος) και μάλιστα ενημερώνει κάθε μήνα την Τράπεζα Ελλάδος, για την περαιτέρω πρόοδο αυτού του καθοριστικού εγχειρήματος, επισημαίνει η διοίκηση, τονίζοντας ότι «από τον Σεπτέμβριο του 2016 που ανέλαβε καθήκοντα, έχει πρωτοστατήσει στην άμεση εξυγίανση της τράπεζας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης πελατών, καταθετών και μετόχων, με στόχο την επάνοδο της λειτουργίας της σε υγιείς βάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε όλη την τραπεζική αγορά».

Όπως αναφέρει, «το πόρισμα, εξάλλου, το οποίο δημοσιοποιήθηκε εν μέσω τριημέρου αργιών, είναι ήδη γνωστό στην Attica Bank - το τελικό κείμενο που οποίου γνωστοποιήθηκε την 17η Οκτωβρίου 2016 από την Τράπεζα Ελλάδος - το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας το αποδέχθηκε, κατάρτισε άμεσα πλάνο διορθωτικών ενεργειών και απεστάλη στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο και υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της.

Αναφορικά με το πόρισμα η διοίκηση της τράπεζας σημειώνει πως «ειδικότερα τώρα για τα κρίσιμα ζητήματα που αναφέρονται :

1) Σε σχέση με την πιστοδοτική λειτουργία της τράπεζας, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί άριστα όσα αφορούν στην τιμολογιακή πολιτική, στην ταξινόμηση και την αξιολόγηση πελατών και την εγκριτική διαδικασία.

2) Σε σχέση με τη σύσταση του ελέγχου, που αφορά στη συμμετοχή πελατών στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου, το θέμα έχει αντιμετωπιστεί και σχετική σημείωση υπάρχει στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης/9/2016, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και η Τράπεζα Ελλάδος.

3) Η Attica Bank, έχει εκπονήσει και υλοποιεί με επιτυχία, Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης, το οποίο το έχει υποβάλλει και αναμένει την τελική έγκριση από την DG Comp.

Πάντως, υπενθυμίζεται ότι η Attica Bank:

- Έχει δεσμευτεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, ότι δεν θα παρέχει νέα δάνεια σε εταιρείες, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με ΜΜΕ, περιορίζοντας σταδιακά το πιστωτικό τους όριο.

- Επικεντρώνεται στο κύριο έργο της, που είναι η εξυγίανση του ισολογισμού της με την απεμπλοκή του καταγγελμένου χαρτοφυλακίου το οποίο προβλέπεται να οριστικοποιηθεί σύντομα.

-Επιπλέον, στοχεύει και στην διεύρυνση των συνεργασιών με διεθνείς και εθνικούς χρηματοδοτικούς φορείς προκειμένου να αυξήσει την ρευστότητα για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την διευκόλυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

- Υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, πρόσφατα μάλιστα υπέγραψε και Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας με το Σύλλογο Εργαζομένων, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της και την προσαρμογή της στις τρέχουσες ανάγκες της».

Και η ανακοίνωση καταλήγει «συνεπώς, η προαναγγελθείσα από την Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος κατάθεση του πορίσματος στη Δικαιοσύνη και η διαδικασία που ακολουθείται είναι αναμενόμενη και η Attica Bank το αντιμετωπίζει, όπως έχει σχεδιαστεί».