Από... κόσκινο θα περάσει το μεικτό κλιμάκιο της Τραπέζης της Ελλάδος και του SMM όλα τα δάνεια, ενήμερα, ρυθμισμένα, προβληματικά και «κόκκινα» της Εθνικής και της Alpha Bank. Ο έλεγχος θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και θα διαρκέσει 12 εβδομάδες. Στη συνέχεια στο «μικροσκόπιο» του SMM θα μπουν η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Πάντως οι τράπεζες, ύστερα από σχετικό αίτημα της Τραπέζης της Ελλάδος, έχουν αποστείλει το σύνολο των δανείων όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31η Μαρτίου 2017, ώστε να γίνει η σχετική προετοιμασία εν όψει του ελέγχου.

Οι ελεγκτές θα κάνουν «φύλλο και φτερό» την ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων και θα ζητήσουν λεπτομερή ανάλυση για τις κινήσεις των τραπεζών μέχρι σήμερα, αλλά και αυτές που έχουν προγραμματίσει οι ελληνικές τράπεζες να κάνουν, προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Να σημειωθεί πως για το 2018 τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά 15 δισ. ευρώ έναντι 7,6 δισ. ευρώ φέτος.

Ανησυχία προκαλεί στους τραπεζίτες η κακή πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων το πρώτο πεντάμηνο του 2017, και ειδικά το πρώτο τρίμηνο, όπου η αβεβαιότητα σχετικά με την αξιολόγηση είχε χτυπήσει «κόκκινο». Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν νέα «κόκκινα» δάνεια και την ίδια στιγμή απειλείται με ανατροπή ο σχεδιασμός που είχαν κάνει τα πιστωτικά ιδρύματα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά τους πρώτους μήνες του έτους.

Αυτή η νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πιθανότατα να αναγκάσει τις τράπεζες να προχωρήσουν πολύ νωρίτερα τις πωλήσεις δανείων, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2018.