Υπό τη στενή παρακολούθηση των τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και του SSM μπαίνουν οι ρυθμίσεις «κόκκινων δανείων» για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες.

Τα «κόκκινα» δάνεια αποτελούν σήμερα τη σημαντικότερη πηγή κινδύνου για την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς το 50% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών βρίσκεται σε επικίνδυνη περιοχή, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη.

Τα προβλήματα και τα αγκάθια στην αξιολόγηση έχουν σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση του πλαισίου για τα κόκκινα δάνεια. Οι δανειστές επιμένουν ότι πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, η νομική κάλυψη, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και το φορολογικό καθεστώς, μέτρα που κινούνται στη σωστή κατεύθυνση για να συμβάλουν στη μείωση των «κόκκινων δανείων».

Το μήνυμα απ' τη Φρανκφούρτη είναι πως οι τράπεζες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους για να κάνουν αυτό που πρέπει και αποτελεί ρεαλιστικό στόχο σε σχέση με τα «κόκκινα δάνεια». Έτσι, προσφέρουν ισχυρά πακέτα μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων στους συνεπείς δανειολήπτες.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ρυθμίστηκαν δάνεια ύψους 14 με 15 δισ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζικών στελεχών το ίδιο σκηνικό θα επαναλαμβανόταν και φέτος, περίμεναν δηλαδή να πάνε σε ρύθμιση άλλα 15 δισ. ευρώ «κόκκινων» οφειλών. Προς το παρόν όμως στο «βουνό» των 108 δισ. ευρώ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προστέθηκαν και άλλα 1,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή οι τράπεζες είναι «φορτωμένες» με 110 δισ. ευρώ προβληματικά δάνεια.

Οι τραπεζίτες εστιάζουν στις λύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και δευτερευόντως της οριστικής διευθέτησης, για τις οποίες προβλέπονται 17 εργαλεία, μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις προβλέπουν: μείωση επιτοκίου, παράταση διάρκειας, «σπάσιμο» του δανείου στα δύο, μερική διαγραφή οφειλής, λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, συμφωνία ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο. Και οι λύσεις οριστικής διευθέτησης προβλέπουν μεταξύ των άλλων: ολική διαγραφή οφειλής, πώληση οφειλής, πλειστηριασμό, εθελοντική παράδοση του ακινήτου, μετατροπή της δανειακής σύμβασης σε χρηματοδοτική μίσθωση.