Το τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας και η οικονομία δεν θα κλονιστεί από την κακή πορεία της Deutsche Bank. Αυτή την άποψη εκφράζει η Moody’s σε έκθεσή του, όπου διατηρεί «σταθερό» το outlook των γερμανικών τραπεζών.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης «οι σταθερές λειτουργικές συνθήκες στη Γερμανία βοηθούν να αντισταθμιστεί η επίπτωση του περιβάλλοντος των χαμηλών επιτοκίων στις τράπεζες της χώρας», ενώ επισημαίνει ότι «τα περιθώρια καταθέσεων και δανεισμού των γερμανικών τραπεζών θα συνεχίσουν να διαβρώνονται. Ωστόσο, οι τράπεζες θα συνεχίσουν να έχουν καλή πρόσβαση στη χρηματοδότηση από την αγορά, ενώ θα διατηρήσουν επαρκή ρευστότητα για να καλύψουν οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες».

Σε ότι αφορά στη γερμανική οικονομία, η Moody’s εκτιμά ότι το πραγματικό ΑΕΠ της Γερμανίας θα αυξηθεί κατά 1,7% φέτος και κατά 1,5% του χρόνου, ενώ η ανεργία θα παραμείνει κάτω του 5%.