Το πράσινο φως από την Τράπεζα της Ελλάδος πήρε η εταιρεία Θεά Αρτεμις για τη διαχείριση «κόκκινων» δανείων, ύψους 1,045 δισ. ευρώ.

Η εταιρεία είναι 100% θυγατρική της Attica Bank, ωστόσο στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησής της προβλέπεται ότι το 80% του μετοχικού της κεφαλαίου θα μεταβιβαστεί σε προτιμητέο επενδυτή, ο οποίος θα αναλάβει να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank, με βάση το δυσμενές σενάριο που προβλέπεται στο πρόσφατο stress test.

Ως αντάλλαγμα στον επενδυτή, θα μεταβιβαστούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας, ύψους 1,045 δισ. ευρώ, τα οποία θα αναλάβει να διαχειριστεί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Balbec Capital έχει ήδη κριθεί ως προτιμητέος επενδυτής που θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των «κόκκινων» δανείων της Τράπεζας. Η ανάθεση του χαρτοφυλακίου και η εξαγορά του ποσοστού 80% της εταιρείας Θεά Αρτεμις από την Ballbec Capital θα τεθεί προς έγκριση από το σώμα των μετόχων της Attica Bank, κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει οριστεί για την 15η Μαΐου.

Οπως αναφέρεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ένα από τα προς απόφαση ζητήματα αποτελεί και «η έγκριση υλοποίησης του σχεδίου αγοράς και διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και κάλυψης του δυσμενούς σεναρίου της τελευταίας ΑΜΚ με κεφαλαιακή ενίσχυση από τον επενδυτή που έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά».

Από την "Ελευθερία του Τύπου"