Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας θα ανακοινώσει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα του 2016 για την Τράπεζα και τον Όμιλο την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 στις 17:30, ώρα Ελλάδας.

Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:15, την ίδια ημέρα, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.