Επιφυλακτική για τις ελληνικές τράπεζες παραμένει η Bank of America - Merrill Lynch, παρά την πρόσφατη τεχνική συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση.

Ο διεθνής οίκος χαρακτηρίζει ως «κλειδί» για την πορεία των τραπεζών την περαιτέρω πρόοδο στο «μέτωπο» της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Είναι σημαντικό πολιτική και οικονομία να κινηθούν προς μία κατεύθυνση, υποστηρικτική προς τη εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων», αναφέρει, μεταξύ άλλων.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει η BofA, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται να κάνουν «αρκετή δουλειά ακόμη», προκειμένου να διασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από τις ευρωπαϊκές Αρχές.

Ταυτόχρονα, η επενδυτική τράπεζα, σε άλλο σημείο της έκθεσής της, δηλώνει πως εξακολουθεί να προτιμά της Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, καθώς η πρώτη διαθέτει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (16,7%) και η δεύτερη χαρακτηρίζεται από τα πλέον αμυντικά χαρακτηριστικά.

Ως αποτέλεσμα, η νέα τιμή-στόχος για την Alpha Bank ορίζεται στα 2,14 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 0,31 ευρώ, για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 0,71 ευρώ και για την Πειραιώς στα 0,19 ευρώ.