Προβληματισμένοι εμφανίζονται οι τραπεζίτες για τη συνεχιζόμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Πληροφορίες από τραπεζικούς κύκλους αναφέρουν πως τον Απρίλιο δημιουργήθηκαν 500 εκατ. ευρώ νέα NPLs.

Τα 250 εκατ. ευρώ αφορούν δάνεια ιδιωτών και τα υπόλοιπα 250 εκατ. επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τον τρέχοντα μήνα, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι συνεχίστηκε η ανοδική τάση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και προστέθηκαν 300 εκατ. ευρώ.

Τα τραπεζικά στελέχη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου λόγω του ότι το πρώτο εξάμηνο έχει χαθεί και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει φέτος να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια κατά 7,5 δισ. ευρώ το 2017 και, καθώς απομένουν επτά μήνες για να ολοκληρωθεί το έτος, απαιτούνται γρήγορες και ριζοσπαστικές κινήσεις.

Επειδή ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) θα ελέγξει τα προβληματικά χαρτοφυλάκια των τραπεζών το τελευταίο τρίμηνο, είναι επιτακτική ανάγκη τα πιστωτικά ιδρύματα να τρέξουν τις σχετικές διαδικασίες, όπως μακροχρόνιες ρυθμίσεις για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, άμεση μεταφορά προβληματικών δανείων στις εταιρείες διαχείρισης και αναδιάρθρωσης, αύξηση των διαγραφών και επιτάχυνση των πλειστηριασμών γα τους στρατηγικά κακοπληρωτές.

Η κατηγορία δανείων που εμφανίζει με σταθερό ρυθμό αύξηση των NPLs από τον Νοέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα είναι τα στεγαστικά και ακολουθούν τα δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Σχετικά με τα στεγαστικά, το αποθαρρυντικό είναι πως η αδυναμία των δανειοληπτών αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, εξέλιξη που αποδίδεται στις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές σε συνδυασμό με τους φόρους. Τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια πλησιάζουν τα 30 δισ. ευρώ από το σύνολο των 61,2 δισ. ευρώ.

Ανησυχητική είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και για τα δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στελέχη των τραπεζών, η εν λόγω κατηγορία πλήττεται και από τη μείωση της κατανάλωσης πλην των φόρων και των εισφορών. Τα κόκκινα δάνεια των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ.