Ο Ιούνιος παραδοσιακά ήταν ο μήνας της σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων από τις εισηγμένες. Φαίνεται, όμως, ότι φέτος δεν θα ισχύσει αυτό, καθώς παράγοντες της αγοράς μιλούν για χρονικές αναβολές των γενικών συνελεύσεων και μετά την 30ή Ιουνίου ή και μετά την 31η Δεκεμβρίου για όσες εταιρείες κλείνουν χρήση τον έκτο μήνα κάθε χρόνου.

Και για του λόγου το αληθές, ήδη κάποιες εισηγμένες ανακοίνωσαν τη χρονική μετάθεση των Γενικών Συνελεύσεών τους.

Η τακτική Γενική Συνέλευση της EΛΒΕ Ενδυμάτων μετατέθηκε για τις 5 Σεπτεμβρίου, της ΕΛΤΡΑΚ για τις 8 Σεπτεμβρίου, των Ιχθυοτροφείων Σελόντα για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ της CPI σχεδιάζεται για το 2018.