Με 2.500 επίλεκτους υπαλλήλους, οι οποίοι θα λαμβάνουν «μπόνους» 250 ευρώ τον μήνα, θα προσπαθήσει να ξεμπλοκάρει 138.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Με δύο χρόνια καθυστέρηση η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αποφάσισε να λάβει άμεσα μέτρα, αφενός για να ενεργοποιήσει ξανά τη διαδικασία έκδοσης χιλιάδων συντάξεων που βρίσκονται έως και τρία χρόνια «παγωμένες» και αφετέρου για να μην απολέσει την έκτακτη επιχορήγηση 1,17 δισ. ευρώ, η οποία θα πρέπει να έχει απορροφηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Και αυτό γιατί το συγκεκριμένο ποσό έχει εξασφαλιστεί από το δάνειο της τρόικας, με τη δέσμευση ότι θα εκκαθαριστούν οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις όλων των Ταμείων. Μάλιστα το πρόγραμμα επιχορήγησης έληγε στις 31 Οκτωβρίου και το υπουργείο Εργασίας, βλέποντας ότι θα χαθούν τα λεφτά, με απόφασή του όρισε νέο χρονοδιάγραμμα πληρωμών έως το τέλος Ιουνίου του 2018. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι τον Ιούνιο του 2017, με στόχο τη διεκπεραίωση 21.000 συνταξιοδοτικών αποφάσεων εκδόθηκαν περίπου 14.000.

Ολα τα παραπάνω κινητοποίησαν τη διοίκηση του Υπερταμείου ασφάλισης, η οποία προώθησε άμεσα το σχέδιο στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου. Πλέον, έχοντας λάβει το «πράσινο φως» από το ΔΣ, αναθέτει σε «Task Forse» την κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος.

Το πλάνο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει τη σύσταση τεσσάρων ομάδων εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν να εκκαθαρίσουν τουλάχιστον 70.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, δηλαδή μέσα σε έξι μήνες.

Οι «ράμπο» της ασφάλισης θα αναλάβουν την ανακεφαλαίωση, τον έλεγχο καταβολής εισφορών, την αναγνώριση και διαπίστωση χρόνων ασφάλισης, αλλά και την απονομή και εκκαθάριση συντάξεων.

Στα κλιμάκια-ομάδες εργασίας, τα οποία θα αξιολογούνται και θα συντονίζονται από τη διοίκηση του Ταμείου, θα συμμετέχουν μέλη-υπάλληλοι όλων των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων που έχουν γνώση των παραπάνω αντικειμένων, ενώ μπορούν να συμμετέχουν τόσο οι υπάλληλοι που ήδη απασχολούνται στα ανωτέρω αντικείμενα όσο και εκείνοι που, ανεξαρτήτως του υπηρεσιακού αντικειμένου τους, έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στα αντικείμενα αυτά.
1. Το πρώτο κλιμάκιο, το οποίο θα πρέπει να διεκπεραιώνει τουλάχιστον 130 φακέλους τον μήνα, θα αποτελείται από υπαλλήλους οι οποίοι θα αναλάβουν την ανακεφαλαίωση και την πιστοποίηση χρόνων ασφάλισης.
2. Το δεύτερο κλιμάκιο θα έχει την ευθύνη του ελέγχου καταβολής εισφορών, αλλά και της αναγνώρισης και διαπίστωσης των χρόνων ασφάλισης. Η ελάχιστη δυνατή απόδοση μηνιαίως των υπαλλήλων είναι η υλοποίηση τουλάχιστον 120 αναγνωρίσεων και 48 ελέγχων καταβολής εισφορών.
3. Η τρίτη «ομάδα κρούσης» θα σηκώσει το βάρος της απονομής συντάξεων και θα αποτελείται από εισηγητές και ελεγκτές. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να εκδίδουν μίνιμουμ 20 αποφάσεις κύριας οριστικής σύνταξης τον μήνα, ενώ για τους ελεγκτές η ελάχιστη δυνατή απόδοση είναι οι 60 αποφάσεις. Τέλος, τα στελέχη που θα ασχοληθούν με τις αιτήσεις του τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και τ. ΕΤΑΑ θα πρέπει να δρομολογούν 10 αποφάσεις έκαστο τον μήνα, με ελάχιστη δυνατή απόδοση τις πέντε αποφάσεις.
4. Η τελευταία ομάδα εργασίας θα αναλάβει την πληρωμή των συντάξεων. Οι υπάλληλοι (ελεγκτές και εισηγητές πληρωμών) θα πρέπει να διευθετούν πάνω από 260 υποθέσεις τον μήνα.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι, σύμφωνα με την απόφαση του ΕΦΚΑ, το μπόνους των 250 ευρώ θα χορηγηθεί μόνο στους υπαλλήλους που πιάνουν τους προβλεπόμενους στόχους. Ακόμη, οι επιλεγέντες υπάλληλοι θα πρέπει να διαγράψουν από το ημερολόγιό τους τις φετινές διακοπές, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εργαστούν καθ’ όλη τη χρονική περίοδο από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, έχοντας λάβει συνολικά μόλις πέντε ημέρες από την καλοκαιρινή τους άδεια.