Αύξηση κατά 40% παρατηρείται στον αριθμό των (εισερχόμενων) υποθέσεων, δηλαδή καταγγελιών-προσφυγών, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αιχμή του δόρατος αυτές που αφορούν εισπρακτικές εταιρείες αλλά και οχλήσεις για προώθηση προϊόντων (αθέμιτη επικοινωνία/spam). Πρόκειται για ένα από τα βασικά στοιχεία που τόνισε ο πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έκθεσης πεπραγμένων για το 2016, η οποία παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση.

Όσον αφορά συγκεκριμένα υποθέσεις που αφορούν τράπεζες και εισπρακτικές εταιρείες, στις 31 Δεκεμβρίου 2016 εκκρεμούσαν στην Αρχή 232! Κατά τη διάρκεια του 2016, μάλιστα, η Αρχή εξέδωσε και την απόφασή της σχετικά με το ζήτημα ύπαρξης ή μη της υποχρέωσης των εισπρακτικών εταιρειών να καταγράφουν το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τρίτους, μη οφειλέτες, και να τους ενημερώνουν για αυτό. Η Αρχή έκρινε ότι σκοπός της επικοινωνίας με τρίτο δεν είναι η ενημέρωση για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του οφειλέτη αλλά απλώς η ανεύρεσή του!

Συνολικά, το 2016 εξετάστηκαν 634 προσφυγές-καταγγελίες και 1.115 ερωτήματα υπευθύνων επεξεργασίας ή πολιτών σχετικά με τη νομιμότητα συγκεκριμένης επεξεργασίας ή τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Επίσης, ερευνήθηκαν 1.356 υποθέσεις γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών, από τις οποίες οι 625 αφορούσαν στην εγκατάσταση και λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και οι 731 σε τήρηση αρχείων ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η Αρχή χορήγησε ή ανανέωσε 170 άδειες αρχείων ευαίσθητων δεδομένων και 9 άδειες διαβίβασης δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ. Παράλληλα, σε επτά υποθέσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 93.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση το 2016, είναι αξιοσημείωτη επίσης η αύξηση του συνολικού αριθμού εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων κατά περίπου 17% και των ερωτημάτων και γνωστοποιήσεων κατά περίπου 12%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σε 132 περιπτώσεις η εξέταση των υποθέσεων ολοκληρώθηκε με την έκδοση απόφασης από την Ολομέλεια ή το Τμήμα. Επίσης, το 2016 η Αρχή εξέδωσε και οκτώ γνωμοδοτήσεις.

Δύο έρευνες σε εξέλιξη

Αυτή την περίοδο η Αρχή διενεργεί, σύμφωνα με τα στελέχη της, δύο μεγάλες έρευνες. Η μία αφορά σε δημοσιεύματα για διαρροή μελέτης εταιρείας επικοινωνίας, η οποία αφορά σε καταγραφή καταστάσεων και προσώπων που φέρονται να ανήκουν σε ομάδες που θεωρούν υπεύθυνους τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) για υποβάθμιση περιβάλλοντος στις Δυτικές Συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Η άλλη αφορά στην υπόθεση με τις ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης γενετικού υλικού στην Ελλάδα, οι οποίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, λειτουργούν χωρίς άδεια από το αρμόδιο υπουργείο Υγείας και με άγνωστες συνθήκες φύλαξης του υλικού. Η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή την υπόθεση της εταιρείας φύλαξης βλαστοκυττάρων «STEM-HEALTH», η οποία ανακοίνωσε πως πτώχευσε ρίχνοντας στην απόγνωση 30.000 γονείς που είχαν εμπιστευθεί εκεί, με το αζημίωτο βέβαια , γενετικό υλικό των παιδιών τους.