Σχέδιο δράσης για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που «αραχνιάζει» εδώ και πολλά χρόνια, παρουσίασε χθες το υπουργείο Εργασίας. Οπως ανέφερε η υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου το συνολικό σχέδιο της αξιοποίησης των ακινήτων θα υλοποιηθεί με την επιστημονική και τεχνική συμβολή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ.

Σε πρώτη φάση το υπουργείο απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς όλους τους φορείς του Δημοσίου για χρήση των 120 ακινήτων της Αθήνας, ενώ προχωρεί σε ένα πιλοτικό σχέδιο για την επιλεκτική αξιοποίηση 24 ακινήτων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για ακίνητα εμβληματικού χαρακτήρα του ιστορικού τριγώνου. Εντάσσοντας τα κτίρια αυτά σε ένα πιλοτικό σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης, στόχος είναι η αναβίωσή τους μέσα από ένα πλέγμα χρήσεων υψηλής κοινωνικής ωφέλειας και υψηλής οικονομικής ανταπόδοσης.

Τέλος, στο πλαίσιο της επιλεκτικής αξιοποίησης των 24 αυτών ακινήτων, το υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για πέντε χωρικές ενότητες. Επιδίωξη είναι, μέσω αυτής της εμβληματικής δράσης, το υπουργείο να συμβάλει στην αναβάθμιση του κέντρου της πρωτεύουσας και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στα απαξιωμένα κτίρια.

Αξίζει να επισημανθεί ότι σήμερα η περιουσία του υπουργείου Εργασίας και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης δεν ξεπερνά τα 9,5 δισ. ευρώ, ενώ τα κτίρια που έχουν στη κατοχή τους ανέρχονται σε 1.126.

Από την εφημερίδα "Ελευθερία του Τύπου"