Την ανάγκη τόνωσης των επενδύσεων στον τουρισμό όχι μόνο για να βελτιωθεί η ποιότητα του τουριστικού καλοκαιρινού προϊόντος, αλλά και για να επεκταθεί ο τουρισμός σε νέες αγορές επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά διανυκτέρευση, αν και αυξάνουν σταδιακά από το 2010 και μετά, δεν έχουν καταφέρει να επανέλθουν στα προ κρίσης επίπεδα γεγονός που αποδίδεται στη γενικότερη πτωτική τάση του διαθέσιμου εισοδήματος.

«Το γεγονός ότι ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τουρισμό, αλλά και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά διανυκτέρευση, κυμαίνονται σε επίπεδα κατώτερα εκείνων πριν την έλευση της κρίσης, είναι ενδεικτικό μιας μακροχρόνιας εξασθένισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας. Και αυτό συμβαίνει παρά την τεράστια αύξηση διαχρονικά των διανυκτερεύσεων, που ανήλθαν σε 193,4 εκατ. το 2016 από 142,4 εκατ. το 2012 και 153,4 εκατ. το 2005. Όλα αυτά συντείνουν στο συμπέρασμα ότι ο κλάδος καταλυμάτων-εστίασης αδυνατεί να ανακάμψει ουσιαστικά μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχώς συμπιεσμένου διαθέσιμου εισοδήματος των εγχώριων νοικοκυριών, παρά τη μείωση του ρυθμού αποκλιμάκωσής του από το 2013 και μετά, και παρά την τεράστια αύξηση των διανυκτερεύσεων», τονίζει ο Σύνδεσμος.

Κατά τον ΣΕΒ η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας προϋποθέτει την επέκταση της τουριστικής περιόδου, κάτι που απαιτεί νέες υποδομές, διαφορετικές από τις υποδομές που εξυπηρετούν τον καλοκαιρινό τουρισμό, ιδίως εάν η επέκταση της τουριστικής περιόδου θα αφορά στην προσέλκυση ενός νέου τμήματος της αγοράς με υψηλότερα εισοδήματα (π.χ. golf). Οι προτάσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνουν προσανατολισμό του προϊόντος σε ταξιδιώτες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου και διαφοροποιημένης ζήτησης υπηρεσιών πέραν του καλοκαιρινού τουρισμού, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και διευκόλυνση των επενδύσεων σε νέες υποδομές ώστε να αποκτήσει ο ελληνικός τουρισμός διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική λόγω εξειδικευμένου προϊόντος υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Ειδικά για τις επενδύσεις στα ξενοδοχεία τονίζεται ότι υφίστανται διεθνώς πιέσεις, καθώς αναπτύσσονται ραγδαία οι πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως η Airbnb, που προσφέρουν εναλλακτικές υπηρεσίες καταλυμάτων σε προσφορότερες συνήθως τιμές, καθώς ο ανταγωνισμός συμπιέζει τις τιμές και την προσδοκώμενη κερδοφορία από την εκμετάλλευση ξενοδοχείων.