Ακόμη ένα έτος με πολύ χαμηλή δραστηριότητα σε επίπεδο Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (Ε&Σ), με εξαίρεση τις πωλήσεις των non-core assets των συστημικών τραπεζών, ήταν το 2016, σύμφωνα με την νέα μελέτη της PwC "Εξαγορές και Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2016".

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 38 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις (Ε&Σ) αξίας 4,4 δισ.ευρώ, περίπου τριπλάσιες σε σχέση με το 2015, καθώς η πώληση της Finansbank από την Εθνική ανέβασε σημαντικά το ύψος τους. Εξ’ αυτών οι πέντε μεγαλύτερες συναλλαγές άγγιξαν τα 3,8 δισ.ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε σε ειδική παρουσίαση της μελέτης το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων έχει καθυστερήσει και η δεύτερη αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί όπως προβλεπόταν. Εάν δεν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση με βάση τους προβλεπόμενους χρόνους ολοκλήρωσης, τότε θα προκύψει σημαντικό κενό χρηματοδότησης, σημειώνεται στη μελέτη. Επίσης, στην περίπτωση που το ΔΝΤ αρνηθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ένα νέο πρόγραμμα θα πρέπει να συμφωνηθεί με την ΕΕ, ώστε να καλύψει τα 16 δισ.ευρώ του χρηματοδοτικού κενού.

Παράλληλα, σημειώθηκε ότι οι κύριοι οικονομικοί οδηγοί της ανάπτυξης παραμένουν χαμηλοί, με αποτέλεσμα η πιθανότητα σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης το 2017 να είναι χαμηλή. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η κατανάλωση παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, αλλά το διαθέσιμο εισόδημα συμπιέζεται από την υψηλή φορολογία.

Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης είναι τα ακόλουθα:

- Οι 38 Ε&Σ ανήλθαν σε 4,4 δισ.ευρώ, αφορώντας κυρίως τον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.

- Η συνολική αξία των συναλλαγών αυξήθηκε σημαντικά κατά 230% σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω της ρευστοποίησης των non-core assets των συστημικών τραπεζών, με την μέση αξία των συναλλαγών να έχει αυξηθεί κατά 152%.

- Ο κλάδος των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών διαμόρφωσε την αγορά Ε&Σ
στην Ελλάδα (~70%) το 2016.

- Οι ιδιωτικοποιήσεις ήταν εκτός στόχου το 2016, συγκεντρώνοντας μόλις 500 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 1,3 δισ.ευρώ.

- Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα το 2016 συνέχισαν να έχουν πολύ υψηλότερες
αποδόσεις σε σχέση με τα ομόλογα άλλων περιφερειακών χωρών της
Ευρωζώνης.

- Κατά τη διάρκεια του 2016, οι εκδόσεις διεθνών διαπραγματεύσιμων
εταιρικών ομολόγων άγγιξαν τα 1,6 δισ. ευρώ.

- Το ύψος των Ε&Σ στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μικρό σε σύγκριση με την
υπόλοιπη Ευρώπη.

Ο Θανάσης Πανόπουλος, Partner Head of Deals της PwC σχολίασε:

"Η αγορά εξακολουθεί να παραμένει πολύ ρηχή και η έξοδος από την ύφεση δεν είναι ακόμη ορατή. Το οικονομικό κλίμα διαφαίνεται αβέβαιο και για το 2017 και η Ελληνική Οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης σε όρους ΑΕΠ. Θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση το 2018 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής των περιφερειακών αεροδρομίων και η συνέχιση της αποεπένδυσης των τραπεζών, θα καθορίσουν το επίπεδο συναλλαγών για το 2017, οι οποίες όμως δεν αναμένεται να ξεπεράσουν σημαντικά τα αντίστοιχα μεγέθη του 2016".

Ο Μάριος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της PwC δήλωσε:

"Η αποεπένδυση των τραπεζών από τις περιφερειακές δραστηριότητες τους και η συνέχιση των αποκρατικοποιήσεων διαμόρφωσαν σχεδόν πλήρως την αγορά Ε&Σ το 2016. Η φυσική διαδικασία εξαγορών στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή αντανακλώντας το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο επενδυτικής εμπιστοσύνης στη χώρα".

Επιπλέον, η μελέτη συνοψίζει τις 20 μεγαλύτερες συμφωνίες εξαγορών και
συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, των οποίων η συνολική αξία ανήλθε σε €293 δισ. Από αυτές, το 35,7% αφορούσαν τον κλάδο της τηλεπικοινωνίας, ΜΜΕ και τεχνολογίας, 21,7% αφορούσαν την βιομηχανία, 16,7% τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 8,9% τον φαρμακευτικό κλάδο, ενώ ένα 5,6% αφορούσε την ενέργεια.

Να σημειωθεί πως η PwC αναδείχθηκε πρώτος χρηματοοικονομικός σύμβουλος για Ε&Σ παγκοσμίως βάσει αριθμού συναλλαγών και τρίτος στην Ευρώπη βάσει αξίας συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (€10 εκ.-€250 εκ.).