«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» λέει το γνωστό ρητό, το οποίο μάλλον δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην περίπτωση της καταγραφής και της αξιοποίησης των ακινήτων του Δημοσίου, καθώς το χάος που επικρατεί εκεί απαιτεί μάλλον τον 13ο άθλο του Ηρακλή, για να βρεθεί άκρη.

Με απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου συγκροτείται, κατ’ αρχάς, μια ειδική Ομάδα Εργασίας, η οποία αναλαμβάνει την αποστολή να εντοπίσει στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας όλα εκείνα τα ακίνητα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα για αξιοποίηση. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 39 (!) άτομα, στελέχη διάφορων υπουργείων και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων του υπουργείου Πολιτισμού, του υπουργείου Εργασίας, του υπουργείου Τουρισμού, του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ακόμα και του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, επιβεβαιώνοντας όσους υποστηρίζουν εδώ και χρόνια ότι αυτές οι συναρμοδιότητες αποτελούν πολλές φορές τη ρίζα του κακού.

Η ειδική ομάδα, τηρώντας τους κανόνες της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των στοιχείων που θα επεξεργαστούν, επί της ουσίας καλείται να πετύχει αυτό το οποίο δεν έχουν καταφέρει όλες οι προηγούμενες προσπάθειες, αντίστοιχων ομάδων και επιτροπών: Να ξεκαθαρίσουν το τοπίο στην ακίνητη περιουσία του Δημοσίου και, εν συνεχεία, να αναδείξουν εκείνες τις περιπτώσεις που είτε μεμονωμένα είτε σε «δέσμες» μπορούν να φέρουν έσοδα στα ταμεία.

Αρκεί να αναφέρει, πάντως, κανείς ότι, σύμφωνα με την τελευταία προσπάθεια καταγραφής των ακινήτων του Δημοσίου, για το 22,75% υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, που δεν τεκμηριώνουν την ακριβή θέση και το μέγεθος του ακινήτου, ένα μικρό ποσοστό 2,39% είναι αμφίβολο (δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία τα οποία να το καθιστούν δημόσιο ακίνητο), ενώ το 40,04% είναι καταπατημένα!

Από την εφημερίδα "Ελευθερία του Τύπου"