Σταθερή διατηρεί η Moody's την πιστοληπτική της αξιολόγηση των χωρών της Ευρωζώνης για τη διετία 2016-2017. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης ωστόσο, επισημαίνει μια σειρά παραμέτρων που απειλούν την ανάπτυξη.
Μεταξύ αυτών αναφέρει την αστάθεια στις πολιτικές μείωσης των δαπανών, την περιορισμένη πρόοδος στην πορεία των δομικών μεταρρυθμίσεων των οικονομιών, αλλά και την κλιμάκωση των επιλογών πολιτικού ρίσκου, οι οποίες εντείνουν το περιβάλλον μακροπρόθεσμης αστάθειας.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι θα εμποδίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ευρωζώνη,. Σύμφωνα με την Moody's η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 1,5% για το 2016. «Με δεδομένο το επίπεδο του χαμηλού πληθωρισμού, αλλά και την πορεία των δομικών μεταρρυθμίσεων, ο οίκος Moody's αναμένει μια περιορισμένη και σταδιακή μείωση των επιπέδων εξωτερικού χρέους κατά την περίοδο μέχρι το 2020» καταλήγει ο διεθνής οίκος.