Την παράταση του ελληνικού συστήματος εγγυήσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βάση των κανόνων της για τις κρατικές ενισχύσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής "η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βελτιώνεται σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις".

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι "η παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως επειδή το εν λόγω μέτρο είναι "στοχοθετημένο, αναλογικό και για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πεδίο εφαρμογής". Επίσης, η Επιτροπή αναφέρει ότι το καθεστώς είναι διαθέσιμο για τις τράπεζες που δεν έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα.

Σημειώνεται ότι το ελληνικό σύστημα εγγύησης για τα πιστωτικά ιδρύματα εγκρίθηκε αρχικά τον Νοέμβριο του 2008, ενώ παρατάθηκε αρκετές φορές, με τελευταία φορά το Δεκέμβριο του 2016 - έως το τέλος Ιουνίου 2017.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ