«Κόκκινα» δάνεια, στεγαστικά και καταναλωτικά, πρώτης κατοικίας ή και όχι, «φλερτάρουν» το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ξένα funds.

Τα funds βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με στελέχη των ελληνικών τραπεζών, ώστε να έχουν μία καλή εικόνα των κόκκινων δανείων ενώ βρίσκονται στην… ουρά διεκδικώντας άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, που θα τους επιτρέψει να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών.

Μέχρι στιγμής έχουν αδειοδοτήση από την Τράπεζα της Ελλάδος η Cepal (σύμπραξη με την Alpha bank), η FPS (θυγατρική της Eurobank) και πρόσφατα η “Θεά Άρτεμις” θυγατρική της Attica Bank, ενώ ακόμη δεν έχει λάβει επισήμως άδεια η Pillarstone.

Ο στόχος που έχουν θέσει δανειστές και τράπεζες είναι η συρρίκνωση των «κόκκινων» δανείων σε 40 δισ. ευρώ, από 106 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, έως το 2019.
Οι τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει στις διαδικασίες για να μεταβιβάσουν κόκκινα καταναλωτικά δάνεια 1,5 δισ. ευρώ στις εταιρείες διαχείρισης, ενώ τουλάχιστον άλλο 1 δισ. πρόκειται να μεταβιβαστεί το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Οι τράπεζες εστιάζουν ειδικότερα στο κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων δανείων όλων των κατηγοριών που αντιστοιχεί σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν το κλίμα αβεβαιότητας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και αγνοούσαν ακόμη και τις προσκλήσεις ρυθμίσεων των τραπεζών.

Στις ελληνικές αρχές παρέπεμψε ο Πιερ Μοσκοβισί την ευθύνη για τη σύνταξη της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου στον ευρωβουλευτή τoυ ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

«Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία για τη σύνταξη τόσο του αρχικού όσο και του αναθεωρημένου κειμένου του νόμου 4354/2015» αναφέρει ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει ότι «το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος οριοθετεί το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων και θέτει τους στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν, ενώ η επιλογή των μέτρων και των μεθόδων εφαρμογής επαφίεται στις ελληνικές αρχές».

Παράλληλα, ο κ. Μοσκοβισί σημειώνει ότι το σχετικό πλαίσιο για τα «κόκκινα δάνεια» δεν συνεπάγεται «οποιαδήποτε βλάβη για τους δανειολήπτες ή τους εγγυητές και δεν θίγει τα καταστατικά ή συμβατικά τους δικαιώματα».

Ολόκληρη η απάντηση του κ. Μοσκοβισί

Το πλαίσιο για την εξυπηρέτηση και τη μεταφορά των τραπεζικών δανείων, που θεσπίστηκε με τον νόμο 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 4389/2016 και 4393/2016 και ισχύει σήμερα, δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε βλάβη για τους δανειολήπτες ή τους εγγυητές στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυπηρέτησης και/ή μεταφοράς, κατά περίπτωση, και δεν θίγει κατά κανένα τρόπο τα καταστατικά ή συμβατικά τους δικαιώματα.

Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία για τη σύνταξη τόσο του αρχικού όσο και του αναθεωρημένου κειμένου του νόμου 4354/2015. Εν προκειμένω, πρέπει να σημειωθεί ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της Επιτροπής, η οποία ενεργεί εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος οριοθετεί το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων και θέτει τους στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν, ενώ η επιλογή των μέτρων και των μεθόδων εφαρμογής επαφίεται στις ελληνικές αρχές.

Όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, το σύστημα που θεσπίστηκε με τον νόμο 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τη συναφή παράγωγη νομοθεσία εφαρμογής, καθώς και τον νεοπαγή κώδικα δεοντολογίας, παρέχει σημαντικές κανονιστικές διασφαλίσεις με στόχο την προστασία των έννομων συμφερόντων των οφειλετών, είτε πρόκειται για πρωτοφειλέτες είτε για εγγυητές, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλους μηχανισμούς για την εξεύρεση λύσεων στο υφιστάμενο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.