Μικρή βελτίωση εμφάνισε τον Μάρτιο του 2017 το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 93,4 μονάδες έναντι 92,9 μονάδων τον Φεβρουάριο του 2017 και 90,5 μονάδων τον Μάρτιο του 2016.

Στους επιμέρους επιχειρηματικούς κλάδους, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο, καταγράφεται μικρή άμβλυνση της απαισιοδοξίας, κυρίως λόγω των καλύτερων προβλέψεων για την πορεία των εξαγωγών.

Αντίθετα, νέα κάμψη σημειώνει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, εξαιτίας της αβεβαιότητας από την εκκρεμότητα της αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Η φθίνουσα πορεία της κατανάλωσης αντανακλά και τις αυξανόμενες πιέσεις στο φορολογικό, ασφαλιστικό και εργασιακό πεδίο.

Αναλυτικότερα:

*στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες παρέµειναν σχεδόν αµετάβλητες, ενώ το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για τα αποθέµατα υποδηλώνει διόγκωσή τους. Οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση δεν µεταβλήθηκαν ουσιαστικά.

*στις Υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και την τρέχουσα εξέλιξη της ζήτησης αµβλύνονται, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη ζήτηση παραµένουν οριακά θετικές.

*στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποδυναµώνονται, σε αντίθεση µε τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους, ενώ οι εκτιµήσεις για το ύψος των αποθεµάτων παρέµεινε ενισχυµένος.

*στις Κατασκευές, οι δυσµενείς προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων περιορίστηκαν, ενώ οι αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης επιδεινώθηκαν περαιτέρω.

*στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης υποχώρησε κυρίως λόγω των αισθητά δυσµενέστερων προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονοµική κατάστασή τους και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας. Οι προβλέψεις για την ανεργία επίσης βελτιώθηκαν, αλλά οριακά, ενώ η πρόθεση για αποταµίευση κατέγραψε νέο ιστορικά χαµηλό.