Ανάπτυξη 1,5% ή ελαφρώς μικρότερη για φέτος, πτώση ανεργίας στο 22,2% και πληθωρισμό 1,5% προβλέπει το ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία μελέτη του για την ελληνική οικονομία. "Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη μετά από τη στασιμότητα των προηγούμενων πολλών μηνών, όπως θετική είναι και η επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής", επισημαίνει το ΙΟΒΕ. 

Σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του μνημονίου, το ΙΟΒΕ αναφέρει οτι "καθώς σταδιακά η ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος πλησιάζει χρονικά όλο και περισσότερο, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επιτάχυνση της συστηματικής βελτίωσης της παραγωγικής βάσης μέσω προσέλκυσης των επενδύσεων και συνέχισης των δομικών μεταρρυθμίσεων, συνεπούς αναπτυξιακής πολιτικής που θα συμπεριλαμβάνει την, χωρίς χρονοτριβή, ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα ακόμα και αν γίνει σε μικρή κλίμακα". Σημειώνει όμως πως "αν, η έξοδος στις αγορές για άντληση ρευστότητας γίνει ως υποκατάστατο στην υπόλοιπη αναπτυξιακή πολιτική, θα έχει μεσοπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα".

Το γενικό συμπέρασμα πάντως είναι πως η αυξημένη κατανάλωση, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και ο τουρισμός βάζουν σε τροχιά ανάκαμψης την ελληνική οικονομία. Οι παράμετροι που συνθέτουν την δημοσιονομική εικόνα για το 2017, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ είναι οι εξής:

-η διεύρυνση των επενδύσεων κατά 13 με 15%.
-η διεύρυνση των εξαγωγών αγαθών με ταχύτητα περίπου 5,5%.
-η διεύρυνση εισαγωγών κατά 8,5% από την αύξηση εγχώριας ζήτησης κα την χαλάρωση των capital controls

Κόκκινα δάνεια

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τρόποι που θα ακολουθήσουν τα τραπεζικά ιδρύματα μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους θα καθορίσουν τις αντιδράσεις των δανειοληπτών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, μάλλον από το τέταρτο φετινό τρίμηνο και μετά.

Μέχρι τότε, η σχετική στασιμότητα των καταθέσεων, στο επίπεδο στο οποίο διαμορφώθηκαν στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του τρέχο- ντος έτους, δεν επιτρέπει τη σημαντική μεταβολή της πιστωτικής πολιτικής των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Ανεργία

Σύμφωνα με την μελέτη η εξασθένιση της ανεργίας θα είναι μικρότερη από ό,τι το 2016, λόγω αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών και μεγαλύτερης φορολογίας, ενώ τα δημοσιονομικά μέτρα που λήφθηκαν στο πλαίσιο της α' αξιολόγησης λειτουργούν ανασχετικά για την ιδιωτική κατανάλωση, προκαλώντας περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος, κυρίως λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου και των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις.

Επενδύσεις

Περνώντας στις επενδύσεις, ο σημαντικότερος ανασχετικός παράγοντας για ακόμα ένα έτος θα είναι η χαμηλή διαθεσιμότητα επενδυτικών κεφαλαίων. Καθώς παραμένει αβέβαιο το εάν οι τράπεζες θα ενταχθούν στο μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, αλλά κυρίως λόγω της εκκίνησης διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων δανείων και του επερχόμενου stress test, δεν θα μεταβληθεί σημαντικά η πιστοδοτική πολιτική τους στο υπόλοιπο του 2017.

Στην περίπτωση που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο QE, οι τράπεζες θα αξιοποιήσουν τα πρόσθετα κεφάλαια κυρίως προκειμένου να ενισχύσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα ενόψει του stress test. Ακολούθως, ως πλέον πιθανή εξέλιξη θεωρείται η μικρή αύξηση της παροχής πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις στο τρέχον εξάμηνο, που θα τις διατηρήσει κοντά στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι στο σύνολο του έτους.

Πέρα από τις γενικές χρηματοδοτικές συνθήκες, για τις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους, ιδίως τις εισηγμένες σε χρηματιστηριακές αγορές, διαμορφώνονται σταδιακά από την αρχή του έτους πολύ καλύτερες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων, μέσω κεφαλαιαγορών. Εκτιμάται ότι και άλλες επιχειρήσεις ετοιμάζονται για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας και των επενδύσεών τους με τον ίδιο τρόπο, αξιοποιώντας και το ευνοϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί κατόπιν ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης.