Ο δανεισμός στα νοικοκυριά της ευρωζώνης ενισχύθηκε με πιο γρήγορους ρυθμούς το Μάιο, ενώ τα δάνεια προς εταιρίες παρέμειναν σταθερά, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο δανεισμός στα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσιους όρους, έπειτα από άνοδο 2,4% τον προηγούμενο μήνα, ενημέρωσε η ΕΚΤ.

Ο δανεισμός προς εταιρίες ενισχύθηκε το Μάιο κατά 2,4%, ποσοστό που συνάδει με τις επιδόσεις του Απριλίου.

Ο ευρύτερος δείκτης Μ3 της τράπεζας για την προσφορά χρήματος αυξήθηκε κατά 5% το Μάιο, από αύξηση 4,9% τον προηγούμενο μήνα. Η άνοδος συνάδει με τις προβλέψεις των οικονομολόγων της Wall Street Journal.