Τροχοπέδη στην πορεία ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας χαρακτηρίζει η Eurobank τον αρνητικό ρυθμό αποταμίευσης των νοικοκυριών, όπως επισημαίνει στο εβδομαδιαίο δελτίο «7 Ημέρες Οικονομία».

Μεταξύ άλλων, στην ανάλυση της τράπεζας διαπιστώνεται ότι τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφεται συνεχής αποσυσσώρευση του πλούτου των νοικοκυριών. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτυπώνεται στην αρνητική αποταμίευση των νοικοκυριών, καθώς οι Έλληνες πραγματοποιούν καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες υπερβαίνουν το αντίστοιχο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα.

Για παράδειγμα, στο α’ τρίμηνο του 2017 οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών ανήλθαν στα 29,680 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα διαμορφώθηκε στα 26,172 δισ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, το επίπεδο της αποταμίευσης διαμορφώθηκε στο αρνητικό έδαφος των 3,508 δισ. ευρώ. Μάλιστα, από το α’ τρίμηνο του 2012 έως το α’ τρίμηνο του 2017, η σωρευτική απώλεια πλούτου, λόγω της αρνητικής αποταμίευσης, ανήλθε στα 32,588 δισ. ευρώ.

Σε όρους ποσοστού, ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο -13,4 το α’ τρίμηνο του 2017 από -8,9% και -9,8% το δ’ τρίμηνο του 2016 και το α’ τρίμηνο του 2016, αντίστοιχα.

Η πτωτική πορεία του ποσοστού αποταμίευσης των νοικοκυριών, σύμφωνα με τη Eurobank, αντικατοπτρίζεται στον υψηλότερο ρυθμό μεταβολής της καταναλωτικής τους δαπάνης, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος. Ως γνωστόν, το συγκεκριμένο φαινόμενο ονομάζεται «εξομάλυνση της κατανάλωσης».

«Μπορεί η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης να αποτέλεσε έναν μοχλό ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας τα τελευταία τρίμηνα, ωστόσο, ο αρνητικός ρυθμός αποταμίευσης δύναται να αποτελέσει σημαντικό τροχοπέδη για την πορεία ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας» καταλήγει η ανάλυση της τράπεζας.