Πληθαίνουν οι ανησυχίες το τελευταίο εξάμηνο για τη βιωσιμότητα του χρέους στην Ευρωζώνη αναφέρει η εξαμηνιαία έκθεση της ΕΚΤ για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα (FSR), σε ένα περιβάλλον δυνητικής ανόδου των αποδόσεων, αλλά και της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί σε ορισμένα κράτη.

Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη το τελευταίο εξάμηνο στηρίζει το outlook για τη βιωσιμότητα του χρέους στην Ευρωζώνη, αναφέρει η ΕΚΤ. Εξάλλου και το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, P. Praet σημείωσε ότι η ανάκαμψη της ευρωζώνης παραμένει «αξιοσημείωτα ανθεκτική». Ωστόσο, μια παρατεταμένη περίοδος γεωπολιτικής αστάθειας θα μπορούσε να πλήξει την ανάπτυξη και να οδηγήσει σε υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου, αυξάνοντας έτσι το κόστος χρηματοδότησης  σε ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης και πυροδοτώντας ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους.

«Τα ρίσκα για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα που προέρχονται από τις χρηματαγορές παραμένουν σημαντικά, κυρίως λόγω της πιθανότητας μιας περαιτέρω ταχείας αναπροσαρμογής στις διεθνείς αγορές σταθερού εισοδήματος», αναφέρει η ΕΚΤ στην έκθεσή της. «Μια τέτοια απότομη αναπροσαρμογή μπορεί να προέλθει από τις υψηλότερες αποδόσεις στις προηγμένες οικονομίες και, κυρίως, τις ΗΠΑ», σημειώνει.

Υπενθυμίζεται ότι η Fed έχει αυξήσει τα επιτόκια δυο φορές από το 2016 και για το 2017 προβλέπονται άλλες δύο αυξήσεις, καθώς οι δείκτες της ανεργίας και του πληθωρισμού παρουσιάζουν βελτίωση.

Αλλά και στην Ευρώπη, το ενδεχόμενο μιας εξόδου από την – άβολη για πολλούς - πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης γίνεται πιο ορατό, παρά τις επιφυλάξεις πολλών αξιωματούχων ότι τα ρίσκα για χαμηλό πληθωρισμό και πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, παραμένουν.

ektt

Οι τράπεζες της ευρωζώνης είναι ακόμα ευάλωτες, καθώς τα χαμηλά επιτόκια και ένα μεγάλο απόθεμα από μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για την κερδοφορία τους, αναφέρει επίσης η ΕΚΤ στην έκθεσή της.

Παράλληλα, αναφέρονται κίνδυνοι ρευστότητας στον μη τραπεζικό χρηματοοικονομικό τομέα με πιθανή διάχυση στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Σε ό,τι αφορά το Brexit, η ΕΚΤ εκτιμά ότι οι συνέπειες για την οικονομία της ευρωζώνης θα είναι μικρές σε ό,τι αφορά τυχόν περιορισμούς στη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Παρ' όλα αυτά, προειδοποιεί η έκθεση, η σωστή προετοιμασία των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών πριν το Brexit θεωρείται απαραίτητη, καθώς, ενδέχεται να παρατηρηθούν τριβές κατά τη μετάβαση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη νέα εποχή και τα νέα δεδομένα.