Ανοδικά κινήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές, μετά το πτωτικό α΄ τρίμηνο, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον πραγματικό αριθμό των εργασίμων ημερών στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές ενισχύθηκε κατά 9,7% το Β΄ τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου του προηγούμενου έτους, έναντι αυξήσεως 6,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015 προς το 2014.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2016, ο Δείκτης ενισχύθηκε κατά 28,7%, έναντι αυξήσεως 6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015.

Τέλος, ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση περιοδικών γεγονότων (π.χ. εορτές, καιρικές συνθήκες κ.λπ.) Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 5,9%.