Πέντε σημαντικά οφέλη θα αποκόμιζε η ελληνική οικονομία από ένα θετικό σοκ που θα τόνωνε τους κλάδους της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για τον τομέα της μεταποίησης που έγινε για λογαριασμό της πρωτοβουλίας βιομηχανιών «Ελληνική Παραγωγή», αν απλώς η προστιθέμενη αξία της γυρνούσε στα επίπεδα του 1995, με μια τόνωση της ζήτησης της τάξης των 5,7 δισ. ευρώ, τότε:
1. Το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας θα αυξανόταν συνολικά κατά 7,2 δισ. ευρώ.
2. Η απασχόληση θα αυξανόταν συνολικά κατά 163.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 34.000 θέσεις άμεσα στη μεταποίηση.
3. Τα εισοδήματα των νοικοκυριών από μισθούς θα ανέβαιναν συνολικά κατά 1,7 δισ. ευρώ (αύξηση 3,9%).
4. Τα έσοδα του Δημοσίου θα ήταν περισσότερα κατά 1,5 δισ. ευρώ (0,8% του ΑΕΠ).
5. Το άμεσο κοινωνικό προϊόν της μεταποίησης θα αυξανόταν κατά 1 δισ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτόν, όπως και με άλλα στοιχεία του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με τα οποία η μεταποίηση έχει συνολική επίδραση στο ΑΕΠ άνω των 55 δισ. ευρώ (31% του ΑΕΠ) και στην απασχόληση άνω των 1.200.000 θέσεων εργασίας, οι τεχνοκράτες του ιδρύματος αλλά και οι εκπρόσωποι της «Ελληνικής Παραγωγής» επιδίωξαν να αναδείξουν τη σημασία της βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία.

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Μιχάλης Στασινόπουλος, όπως αναφέρει η εφημερίδα "Ελευθερία του Τύπου" υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της μελέτης: «Η μεταποίηση στην Ελλάδα είναι ένας ζωντανός τομέας της οικονομίας, που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέρος της λύσης όχι μόνο για έξοδο από την κρίση, αλλά και για τη μετάβαση σε ένα νέο, πιο υγιές παραγωγικό μοντέλο, με ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενσωμάτωση της τεχνολογίας και της καινοτομίας και εξωστρέφεια».